Doktoravhandlinger

Oss imellom
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Universitetet i Oslo

  Universitetet i Oslo

  www.med.uio.no/disputaser/

  Jorunn Solheim, ph.d. Hearing loss in the elderly. Consequences of hearing loss and considerations for audiological rehabilitation. Utgår fra Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Disputas 26.8. 2011.

  Bedømmelseskomité: Bjørn Lyxell, Insitutionen för beteendevetenskap och lärande, Universitetet i Linköping, Sverige, Ann Hermansson, Øre-nese-halsavdelingen, Universitetssykehuset i Lund, Sverige og Liv Randi Opdal, Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Eva-Signe Falkenberg og Kari Jorunn Kværner.

  Linn Toril Fikke, ph.d. Non-suicidal self-injury in adolescents: executive functions and the role of serotonin in impulsivity. Utgår fra Psykologisk institutt. Disputas 30.8. 2011.

  Bedømmelseskomité: Luke Clark, University of Cambridge, Storbritannia, Anne Mari Sund, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Bruno Laeng, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Nils Inge Landrø og Annika Melinder.

  Jon Anders Halvorsen, ph.d. Acne and psychosocial problems – cross-sectional epidemiological studies among adolescents. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 30.8. 2011.

  Bedømmelseskomité: Gregor Jemec, Dermatologisk avdeling, Roskilde sykehus, Danmark, Lars Tanum, Senter for rus- og avhengighetsforskning, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo og Trine Bjørner, Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Lars Lien, Florence Dalgard, Espen Bjertness og Magne Thoresen.

  Rolf Aamodt, ph.d. Molecular alterations in primary rectal adenocarcinomas, prognostic impacts and differences from colon adenocarcinomas. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 1.9. 2011.

  Bedømmelseskomité: Ole D. Lærum, Gades institutt, Universitetet i Bergen,

  Trond Buanes, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo og Jarlis Wesche, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Ida R. K. Bukholm og Arne Bakka.

  Geir Julius Braathen, ph.d. Genetic epidemiology of Charcot-Marie-Tooth disease. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 2.9. 2011.

  Bedømmelseskomité: Vincent Timmerman, University of Antwerp, Belgia, Laurence Bindoff, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Bergen og Ole Morten Rønning, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Michael Bjørn Russell og Geir Bukholm.

  Anne Kristin Møller Fell, ph.d. Lung function, inflammatory markers, and occupational exposure in cement production workers. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 7.9. 2011.

  Bedømmelseskomité: Kjell Torén, Enheten för Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska Akademien, Göteborgs Universitet, Sverige, Bjørn Hilt, Arbeidsmedisinsk avdeling, St. Olavs hospital og Knut Stavem, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag, Institutt for klinisk medisin, Akershus universitetssykehus.

  Veiledere: Johny Steinar Kongerud, Marit Skogstad og Karl-Christina Nordby.

  Marit Råbu, ph.d. Relational development in psychotherapy from beginning to end. Connecting structural and interpersonal aspects. Utgår fra Psykologisk institutt. Disputas 7.9. 2011.

  Bedømmelseskomité: Carsten René Jørgensen, Aarhus Universitet, Danmark, Thomas Mackrill, Aarhus Universitet, Danmark og Agnes Andenæs, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Hanne Haavind og Per-Einar Binder.

  Torun Marie Vatne, ph.d. Communication of illness related experiences of chronically ill children and the effect of Sisom, a computerized symptom assessment tool. Utgår fra Psykologisk institutt. Disputas 8.9. 2011.

  Bedømmelseskomité: Christine Eiser, The University of Sheffield, Storbritannia, H. Kiek Tates, Tilburg University, Nederland og Anne Inger Helmen Borge, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Arnstein Finset, Margarete Vollrath og Cornelia M. Ruland.

  Sihu Klest, ph.d. Instrumental factors in the implementation of an evidenced-based program in child mental health organizations: Practitioner perspectives. Utgår fra Psykologisk institutt. Disputas 8.9. 2011.

  Bedømmelseskomité: Kurt Hahlweg, Technical University of Braunschweig, Tyskland, Matt Woolgar, King''s College, London, Storbritannia og Ingela Lundin Kvalem, Psykologisk instiutt, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Thomas Hoff, Terje Ogden og David S. DeGarmo.

  Siri Tønnessen, ph.d. The challenge to provide sound and diligent care. Utgår fra Institutt for helse og samfunn. Disputas 9.9. 2011.

  Bedømmelseskomité: Halvard Vike, Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo, Maj-Britt Råholm, Avdeling for helsefag, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Solveig Hauge, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Per Nortvedt og Reidun Førde.

  Dag Henrik Reikvam, ph.d. Mucosal homeostasis and inflammatory bowel disease. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 9.9. 2011.

  Bedømmelseskomité: David Artis, Department of Microbiology, Perelman School of Medicine, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA, Johan Söderholm, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Avdelning för kirurgi och klinisk onkologi, Linköpings universitet, Sverige og Johanna Olweus, Institutt for kreftforskning, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veileder: Finn-Eirik Johansen.

  Ragnhild Eek Brandlistuen, ph.d. Developmental impairments in children with congenital heart defects: A prospective case-cohort study. Utgår fra Psykologisk institutt. Disputas 9.9. 2011.

  Bedømmelseskomité: Beatrice Latal, University Children’s Hospital Zurich, Sveits, Lars Wichstrøm, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Annika Melinder, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Margarete Vollrath og Henrik Holmstrøm.

  Universitetet i Bergen

  Universitetet i Bergen

  www.uib.no/info/dr_grad/

  Eli Fjeld Falnes, ph.d. The mother, her confidants and the prevention of mother-to-child transmission of HIV (PMTCT) services in the Kilimanjaro region, Tanzania. Utgår fra Senter for internasjonal helse. Disputas 5.9. 2011.

  Bedømmelseskomité: Kirsten Bork Simondon, Centre IRD de Montpellier, Frankrike, Maria Emmelin, Lunds Universitet, Sverige og Anne Kjersti Daltveit, Universitetet i Bergen.

  Veiledere: Ingunn M.S. Engebretsen, Thorkild Tylleskär, Karen Marie Moland og Marina Manuela de Paoli.

  NTNU

  NTNU

  http://nettopp.ntnu.no/?kat=N_DISP

  Audhild Løhre, ph.d. Wellbeing among school children in grades 1 – 10: Promoting and adverse factors. Utgår fra Institutt for samfunnsmedisin. Disputas 2.9. 2011.

  Bedømmelseskomité: Oddrun Samdal, Universitetet i Bergen, Bjørn Holstein, Statens Institutt for Folkesundhed, København og Turid Lingaas Holmen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

  Veiledere: Lars Vatten, Are Holen, Bård Paulsen, Turid Berg-Nielsen og Stian Lydersen.

  Torgrim Tandstad, ph.d. Vox populi. Population-based outcome studies in testicular cancer. Utgår fra Institutt for kreftforskning og molekylær medisin. Disputas 12.9. 2011.

  Bedømmelseskomité: Alan Horwich, The Institute of Cancer Research, Sutton, Storbritannia, Gedske Daugaard, Rigshospitalet, København, Danmark og Tore Amundsen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

  Veiledere: Olbjørn Klepp og Olav Dahl.

  Universitetet i Tromsø

  Universitetet i Tromsø

  www2.uit.no/ikbViewer/page/startsida/forskning/disputaser

  Nabil Karah, ph.d. Identification, molecular epidemiology, and antibiotic resistance characterization of Acinetobacter spp. clinical isolates. Utgår fra Medisinsk biologi. Disputas 2.9. 2011.

  Bedømmelseskomité: Kevin Towner, Clinical Scientist, Nottingham, Storbritannia, Karin Tegmark-Wisell, Antibiotics and Infection Control, Department of analysis and prevention, Swedish Institute for Communicable Disease Control, Sverige og Anne-Merethe Hanssen, Bioingeniørutdanningen, Institutt for medisinsk biologi, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media