Hivbehandling i Uganda gir lengre forventet levetid

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Hivpasienter som får behandling med antiretrovirale legemidler i fattige land, kan nå forvente å leve nesten like lenge som dem uten hivinfeksjon.

Kombinert antiretroviral behandling har på en dramatisk måte forlenget levetiden for personer med hivinfeksjon i vestlige land. Det foreligger få studier om effekten i fattige land.

I en kohortestudie som nylig er publisert i Annals of Internal Medicine, ble mortalitet og forventet levetid for 22 315 hivpasienter i Uganda beregnet. Pasientene fikk antiretroviral behandling ved 46 små og store klinikker, både i byer og på landsbygda, i perioden 2000 – 09. Etter justering for pasienter man hadde mistet kontakt med, var forventet gjenværende levetid ved 20 års alder 26,7 år og ved 35 års alder 27,9 år. Normal forventet gjenværende levetid i Uganda ved disse alderstrinnene er henholdsvis 41,6 år og 30,1 år. Bedringen i forventet levetid var særlig stor for kvinnene og for dem med høye CD4-tall.

– Denne studien viser at antiretroviral behandling ved hivinfeksjon kan øke forventet levetid svært mye også i fattige land i Afrika, der hivepidemien rammer hardest, sier lege Marius Trøseid ved Infeksjonsmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål og Leger uten grenser.

– Studien viser at forventet levetid øker dramatisk om man starter behandling tidlig, dvs. ved et høyere CD4-tall. Andre studier har vist at behandling forebygger smitte. Samlet viser dette at målet om å eliminere hivsmitte og hivrelatert dødelighet innen 2015 er oppnåelig. Da må vi behandle langt flere hivsmittete på et tidligere stadium, sier Trøseid.

Anbefalte artikler