()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hivpasienter som får behandling med antiretrovirale legemidler i fattige land, kan nå forvente å leve nesten like lenge som dem uten hivinfeksjon.

  Kombinert antiretroviral behandling har på en dramatisk måte forlenget levetiden for personer med hivinfeksjon i vestlige land. Det foreligger få studier om effekten i fattige land.

  I en kohortestudie som nylig er publisert i Annals of Internal Medicine, ble mortalitet og forventet levetid for 22 315 hivpasienter i Uganda beregnet. Pasientene fikk antiretroviral behandling ved 46 små og store klinikker, både i byer og på landsbygda, i perioden 2000 – 09. Etter justering for pasienter man hadde mistet kontakt med, var forventet gjenværende levetid ved 20 års alder 26,7 år og ved 35 års alder 27,9 år. Normal forventet gjenværende levetid i Uganda ved disse alderstrinnene er henholdsvis 41,6 år og 30,1 år. Bedringen i forventet levetid var særlig stor for kvinnene og for dem med høye CD4-tall.

  – Denne studien viser at antiretroviral behandling ved hivinfeksjon kan øke forventet levetid svært mye også i fattige land i Afrika, der hivepidemien rammer hardest, sier lege Marius Trøseid ved Infeksjonsmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål og Leger uten grenser.

  – Studien viser at forventet levetid øker dramatisk om man starter behandling tidlig, dvs. ved et høyere CD4-tall. Andre studier har vist at behandling forebygger smitte. Samlet viser dette at målet om å eliminere hivsmitte og hivrelatert dødelighet innen 2015 er oppnåelig. Da må vi behandle langt flere hivsmittete på et tidligere stadium, sier Trøseid.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media