God og praktisk håndbok i pediatrisk endokrinologi

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Butler, Gary

  Kirk, Jeremy

  Paediatric endocrinology and diabetes

  407 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2011. Pris GBP 40

  ISBN 978-0-19-923222-2

  Denne utgivelsen inngår i serien Oxford Specialist Handbooks, og størrelsesmessig får den lett plass i lommen. Målgruppen er først og fremst leger som arbeider med barn med endokrine sykdommer.

  Boken på 407 sider er ordnet i 13 kapitler og to appendikser. Inndelingen er tradisjonell og logisk. Hvert kapittel inneholder noe bakgrunnsstoff om de ulike tilstandene, en kort beskrivelse av patofysiologi, symptomer og funn samt konkrete anbefalinger om utredning, behandling og oppfølging. Et eget tydelig merket kapittel er viet endokrine akuttilstander. Det siste kapitlet inneholder beskrivelser av de viktigste endokrine testene som brukes i pediatrien, samt en liste over referanseverdier for hormoner og tester. Hvert kapittel avsluttes med en liste over anbefalt litteratur. De to appendiksene inneholder henholdsvis oppdaterte britiske vekstkurver og en opplisting av nettadresser til bl.a. relevante britiske pasientorganisasjoner.

  Samlet er teksten svært god, og ikke uventet er både anbefalingene rundt utredning og behandling i tråd med europeiske anbefalinger og dermed også norsk behandlingstradisjon. Fremstillingen er i store deler punktvis, med tydelig utheving av hva som forfatterne anser som særlig viktig. Boken inneholder også oversiktlige tabeller, relevante illustrasjoner og flytskjema som støtter teksten på en god måte. Teksten om kortvoksthet er kanskje litt oppramsende i formen, mens de fleste andre delene er mer analytisk bygd opp. Det er fortjenstfullt at overvekt er viet god plass. Kapitlet om endokrine akuttilstander er vel gjennomtenkt og inneholder konkrete anbefalinger for akuttbehandling og videre stabilisering av det syke barnet. Det siste kapitlet om gjennomføring og tolking av endokrine tester er oversiktlig og inneholder balanserte vurderinger av hvordan slike tester kan tolkes.

  Denne boken vil kunne fungere godt som en oversiktlig og praktisk oppslagsbok både for elektiv klinisk virksomhet og når akutte barneendokrinologiske tilstander skal behandles.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media