Forskjell i stillingsønsker

Artikkel

Kontorsøster

Arbeidsglad dame med 1 1/2 års elevtid ved Røde Kors, handelssk., maskinskrivn. samt lang erfaring i sykepleie søker stilling på lægekontor. Ingen topplønn, men hygg. arbeidsforhold ønskelig.

Tidsskriftet nr. 21, 1954

Stilling Ønskes

Stilling søkes på lægekontor, stenografi, maskinskrivning og alm. kontorarbeid. Har 12 års øvelse i nåværende stilling, 8 års øvelse fra stort kartotek, og ca. 1 år som sykehusstenograf. Yder det beste, men vil ha god lønn. – Lægeforeningen henviser.

Tidsskriftet nr. 18, 1958.

Anbefalte artikler