Grunnleggende om hematologi

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hoffbrand, Victor

  Moss, Paul

  Essential haematology

  6. utg. 454 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2011. Pris GBP 40

  ISBN 978-1-4051-9890-5

  Hematologi er et frontfag i medisinen, og i dette faget har man vært blant de første til å anvende ny og avansert metodikk for diagnostikk og behandling. Spesielt gjelder dette bruk av celle- og molekylærbiologiske teknikker i diagnostikk av sykdom og bruk av stamceller og genterapi ved behandling. Den første utgaven av Essential haematology kom i 1980 på et tidspunkt da det meste av dette ennå var tidlig basalforskning. Denne sjetteutgaven er en oppdatert versjon som på en forbilledlig måte integrerer tekst, bilder og bruk av Internett.

  Det er 30 kapitler som dekker alle grunnleggende deler av hematologien, inklusive anemier og hemoglobinsykdommer, benigne sykdommer knyttet til hvite blodceller, maligne blodsykdommer (leukemi, lymfom og myelomatose), stamcelletransplantasjon, trombose og hemostaseproblemer. Boken er tilnærmet oppdatert med nye data per 2010. Hvert kapittel inneholder en basistekst rettet mot medisinstudenter. I tillegg er det en utfyllende tekst for spesielt interesserte og spesialistkandidater som er merket med en strek i margen. Tabeller og bilder er generelt meget illustrative. Hvert kapittel har en oppsummering over 0,5 – 1 side.

  I tillegg til papirversjonen er det også en Internett-basert modul knyttet til en unik kode for hver enkelt bok. Denne tilgangen gjør det mulig å laste den ned elektronisk, laste ned tabellene og å laste ned figurene i powerpointformat. I det elektroniske formatet er det tilgang til egentesting på nettet i form av en serie spørsmål med fire svarmuligheter. Det er stort sett gode og relevante spørsmål som gjør det mulig å teste egen kunnskap og forståelse av stoffet.

  Generelt er boken inspirerende og lett å lese. Noen vil kanskje mene at en svakhet er mangel på kliniske eksempler. Etter mitt skjønn er dette likevel en svært vellykket lærebok i et til dels vanskelig fag. Jeg kan anbefale den til studenter, men også spesielt til spesialistkandidater.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media