()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Fra redaktøren

  Fra redaktøren

  «Det kan lønne seg å publisere mange middelmådige artikler fremfor færre gode»

  For mange tidsskrifter – for lite god forskning

  Kirurgi ved ekstrem fedme

  Kirurgi ved ekstrem fedme

  Hvilken operasjonsmetode mot sykelig fedme er den beste? Duodenal omkobling gir større vekttap enn gastrisk bypass, men har flere komplikasjoner. Dette viser en norsk-svensk randomisert studie. Metoden, som kan utføres laparoskopisk, kan vurderes for utvalgte pasienter. Pasientene bør følges opp over lang tid, ettersom komplikasjoner og mangeltilstander etter fedmekirurgi kan oppstå lenge etter operasjon.

  Hvilken fedmeoperasjon bør utføres ved ekstrem fedme?

  Laparoskopisk biliopankreatisk avledning med duodenal omkobling ved sykelig fedme

  Oppfølging etter fedmekirurgi

  Henvisning til spesialist

  Henvisning til spesialist

  Det er store forskjeller i henvisningspraksis mellom kommunene. Spriket skyldes i stor grad at enkelte leger henviser videre til spesialisthelsetjenesten særlig ofte. Dette viser en studie fra Sogn og Fjordane. Hva kan og bør gjøres for å utlikne forskjellene i forbruket av spesialisthelsetjenester?

  Fagleg autonomi krev fagleg samarbeid

  Truar skilnadene i tilvisingsratar målet om likeverdige helsetenester?

  Farlig urtemedisin

  Farlig urtemedisin

  Mangelfull kvalitetssikring ved produksjon av urtepreparater har rammet pasienter i mange land, også Norge. Urtemedisiner som inneholder aristolochiasyre – på norsk holsyre, kan før til nyreskade og kreft. Les og lær av historien om en ung kvinne som fikk nyresvikt, og som måtte nyretransplanteres.

  En ung kvinne med nyresvikt

  Farlige urter?

  Tusenårsmålene for helse

  Tusenårsmålene for helse

  I 2000 vedtok FNs generalforsamling ambisiøse mål for utvikling og fattigdomsbekjempelse. Flere av målene gjaldt helse. Det er nå bare fire år til 2015, da målene skal være oppnådd. Kan målene om lavere barnedødelighet, bedre mødrehelse og bekjempelse av hiv, malaria og andre infeksjonssykdommer oppnås?

  Tusenårsmålene for helse – rekker vi dem innen 2015?

  Reproduktiv helse – tusenårsmålet lengst fra oppnåelse

  Slaget om hiv er ikke over – sats lokalt

  Det er farlig å bli mor

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media