Viktig om vedvarende tema

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sølvberg, Helge A.

  Oppvekst med psykiske lidelser hos nære pårørende

  Samtalegruppen som frigjørende redskap. 216 s. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2011. Pris NOK 280

  ISBN 978-82-05-40887-8

  Helge A. Sølvberg er psykolog og erfaren kliniker som vil formidle to prosjekter. Det ene er å beskrive konsekvensene av å vokse opp med psykisk lidelse hos nære pårørende. Det andre er å formidle erfaringene fra et behandlingsprosjekt som kalles «Andungen»; et prosjekt der voksne som har vokst opp med psykisk lidelse hos en nær pårørende, får hjelp gjennom gruppebehandling.

  Forfatteren peker tidlig på at barn av pasienter med psykiske lidelser har vært oversett av helsevesenet. Han henvender seg til personer som har vokst opp med psykisk syke foreldre eller søsken, i tillegg til fagpersoner som kommer i kontakt med psykisk syke og deres familier. Boken blir derfor særlig avgjørende for dem og et viktig bidrag for å minne oss på et tema som alltid vil være aktuelt.

  Sølvberg gir en generell beskrivelse av årsaker til at barn av en psykisk syk forelder blir oversett, og hvorfor det å ha en psykisk syk forelder også medfører en sårbarhet for barn i denne posisjonen. Beskrivelsene illustrerer forfatteren med gode og rike vignetter som gir innsikt i forståelsen.

  Deretter omtaler forfatteren prosjektet «Andungen»; et behandlingsopplegg for en bred gruppe av personer som har opplevd strev og hindringer i livet sitt som konsekvens av sin oppvekst. Det er gjennomgang av både bakgrunnen og resultatene for de personene som har deltatt i dette prosjektet. I tillegg til beskrivelser er det også refleksjon over sårbarhet, både for den enkelte og i familiesammenheng. Her legges vekt på hvordan tilknytningsmønstre og -erfaringer formes, og hvordan nye erfaringer med andre kan gi mulighet for at følelser både kan undersøkes og gjennomarbeides.

  I prosjektet er det samtalegruppen som har vært behandlingsinstrumentet. Gjennomgangen av både prinsippene for gruppebehandling og hvordan arbeidet har vært drevet i praksis, er god og oversiktlig. Siste del er både en oppsummering og en argumentasjon for at arbeidet krever kompetanse for å kunne møte de prosessene som aktiveres gjennom denne tilnærmingen. Viktig er også refleksjonene rundt hvordan barn av psykisk syke i dag kan hjelpes gjennom stadig våken bevissthet omkring problemene de står overfor, og med et søkelys på hjelp til den friske forelderen.

  Temaet har gjentatte ganger vært satt på dagsorden, og det bør stadig gjentas. Denne boken er en sentral formidling, av en erfaren kliniker, fra et viktig felt. Den bør leses av fagfolk i det psykiske helsevernet. Forfatteren har et godt språk, noe som gjør boken lettlest. Derfor kan den også leses med stort utbytte av alle som på en eller annen måte er engasjert i disse barna – enten de fortsatt er barn eller er blitt voksne.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media