Det mektigste middel mot forkjølelse

Åslaug Flo Om forfatteren
Artikkel

Barnestell er en viktig del av husmorens arbeid – derfor var det et spedbarnshjem i tilknytning til Oslo kommunale husmorskole i Grønlandsleiret. «Det vil måske interessere leserne å høre hvorledes man har innrettet sig for ved et slikt barnehjem å føre et belegg på 10 – 13 kunstig ernærte spebarn tilfredsstillende gjennem første leveår,» skriver Arthur Collett i Tidsskriftet nr. 5/1935. «Ved ethvert spebarnhjem er det fortrinsvis 3 skadelige faktorer som det gjelder å bekjempe. Det er feilaktig ernæring, sjelelig vantrivsel og infeksjonssykdommer.» Under gjengis hvordan man håndterte det siste (Tidsskr Nor Lægeforen 1935; 55: 422 – 7).

Forklaring til planen. Vindu nr. 4 holdes alltid åpent, delvis også vindu 3 og glassdøren (5) i godt vær. All trafikk går da gjennem dør nr. 3, mens dør 1 og 2 er lukket, undtatt ved stelletider, da vinduene lukkes. Selv om dør 3 åpnes blir det ingen gjennemtrekk på barnene, idet sengene er trukket lenger tilbake enn det vises på planen. Det blir derimot en frisk bevegelse i luften i hele salen. I isolasjonsværelset kan man fritt åpne dør 4 selv om vindu 6 og 7 er åpne uten at det blir trekk på barnesengene som i virkeligheten er trukket langt tilbake mot indre kortvegg. Denne ordning av dører og vinduer er formentlig av vesentlig betydning for å undgå forkjølelsesepidemier.

Nosokomiale infeksjoner ved et spebarnhjem i Oslo.

Av Arthur Collett, Oslo.

En vesentlig vekt legger vi på å skaffe de små så meget frisk luft som mulig. De tilbringer derfor det meste av dagen på den åpne balkong, så sant været tillater det. Det er nemlig foreløpig intet tak til beskyttelse mot regn og sne. I barnenes opholdsrum holdes vinduene åpne dag og natt til alle årstider, mere eller mindre vidtåpne efter vær og temperatur. Dog lukkes vinduene i den kolde tid under stellet, og hvis det er meget koldt om vinternatten luftes gjennem en korridor med åpent vindu. For en effektiv luftning med frisk bevegelse av luften i værelsene er det av vesentlig betydning at vinduer og dører i dette hjem er slik anbragt at det ikke blir direkte gjennemtrekk på barnene om man går i en dør (se planen). Denne anordning er av meget høi verdi, idet frisk luft er det mektigste middel vi har mot forkjølelsesinfeksjonene. Det skyldes måske ikke minst den stadige luftning at såvel barnenes som personalets helbredstilstand har vært så god som tilfellet er.

Anbefalte artikler