Det mektigste middel mot forkjølelse

Tidligere i Tidsskriftet
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Barnestell er en viktig del av husmorens arbeid – derfor var det et spedbarnshjem i tilknytning til Oslo kommunale husmorskole i Grønlandsleiret. «Det vil måske interessere leserne å høre hvorledes man har innrettet sig for ved et slikt barnehjem å føre et belegg på 10 – 13 kunstig ernærte spebarn tilfredsstillende gjennem første leveår,» skriver Arthur Collett i Tidsskriftet nr. 5/1935. «Ved ethvert spebarnhjem er det fortrinsvis 3 skadelige faktorer som det gjelder å bekjempe. Det er feilaktig ernæring, sjelelig vantrivsel og infeksjonssykdommer.» Under gjengis hvordan man håndterte det siste (Tidsskr Nor Lægeforen 1935; 55: 422 – 7).

  Nosokomiale infeksjoner ved et spebarnhjem i Oslo.

  Nosokomiale infeksjoner ved et spebarnhjem i Oslo.

  Av Arthur Collett, Oslo.

  En vesentlig vekt legger vi på å skaffe de små så meget frisk luft som mulig. De tilbringer derfor det meste av dagen på den åpne balkong, så sant været tillater det. Det er nemlig foreløpig intet tak til beskyttelse mot regn og sne. I barnenes opholdsrum holdes vinduene åpne dag og natt til alle årstider, mere eller mindre vidtåpne efter vær og temperatur. Dog lukkes vinduene i den kolde tid under stellet, og hvis det er meget koldt om vinternatten luftes gjennem en korridor med åpent vindu. For en effektiv luftning med frisk bevegelse av luften i værelsene er det av vesentlig betydning at vinduer og dører i dette hjem er slik anbragt at det ikke blir direkte gjennemtrekk på barnene om man går i en dør (se planen). Denne anordning er av meget høi verdi, idet frisk luft er det mektigste middel vi har mot forkjølelsesinfeksjonene. Det skyldes måske ikke minst den stadige luftning at såvel barnenes som personalets helbredstilstand har vært så god som tilfellet er.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media