Medlemsservice:

Artikkel

Legeforeningen har etablert en rekke gode ordninger som medlemmene har behov for i sin yrkesutøvelse. I denne spalten gis informasjon om de forskjellige ordningene.

Husk å melde endringer i medlemsstatus!

Har du registrert e-post, mobilnummer og alle arbeidssteder? Du får en bedre medlemsservice når vi kan kontakte deg.

Sjekk www.legeforeningen.no/MinSide eller send e-post til register@legeforeningen.no

Identitetskort for leger

Leger med godkjent autorisasjon (ikke midlertidig) kan bestille ID-kort for leger. Søknadsskjemaet kan lastes ned fra Legeforeningens Internett-sider, eller det kan tilsendes ved henvendelse til Legeforeningens sentralbord, tlf. 23 10 90 00 eller e-post legeforeningen@legeforeningen.no. Identitetskortet sendes innen to uker etter mottatt søknad. Det koster 200 kroner.

Juridisk bistand

Som medlem i Legeforeningen har man mulighet til å få juridisk bistand i saker som angår virksomheten som lege. Bistand gis som hovedregel gjennom en av sekretariatets jurister. Det er i enkelte saker også mulig å få dekket utgifter til bruk av egen advokat etter forhåndssøknad til rettshjelpsutvalget. Hvordan man skal søke, og hvilke saker som omfattes av ordningen finnes under rettshjelpsordningen: www.legeforeningen.no/id/168449

Lånefondet

Den norske legeforenings lånefond for privat legepraksis har som formål å yte lån til leger som skal etablere privat legepraksis og til leger som skal utvide, flytte eller foreta påkostninger i en etablert praksis.

Fra 18.3. 2011 gjelder følgende vilkår: Den maksimale lånesummen er kr 800 000 ved første gangs lån i Lånefondet. Ved senere låneopptak er kr 400 000 maksimal lånesum.

Les mer: www.legeforeningen.no/id/1994

Bank- og forsikringsavtale

Legeforeningen har sammen med de andre akademikerforeningene en samarbeidsavtaleLegeforeningen har sammen med de andre akademikerforeningene en samarbeidsavtale med DnB NOR-konsernet.

Les mer om avtalen: www.legeforeningen.no/id/271.0.

Anbefalte artikler