Akuttmedisinsk harelabb

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hughes, Thomas

  Cruickshank, Jaycen

  Adult emergency medicine at a glance

  118 s, ill, tab. Chichester: Wiley-Blackwell, 2011. Pris GBP 22

  ISBN 978-1-4051-8901-9

  Markedet for oversiktslitteratur synes å være umettelig innen de fleste fag. Således er At a glance-serien fra dette forlaget i godt selskap, og med sine mer enn 30 ulike titler, markedsført hovedsakelig mot medisinstudenter. De av oss som tiltales av tynne bøker med flere illustrasjoner og tabeller enn «brødtekst», må ikke glemme at slike bøker bare er et tillegg til den grunnleggende – og nødvendige – litteraturen. Det kan også være på sin plass å minne studentene om at det heller ikke finnes noen apper som kan befri oss fra ubehaget med å studere medisin, det være seg via lærebøker eller tidsskriftartikler.

  Formatet er greit, med enkel, lettfattelig tekst, hvorav mye er satt med en font som skal likne på håndskrift for å illudere viktige notater. De tallrike og nesten naivistiske illustrasjonene er enkle og greie, og ofte i farger. Det er heller ikke alltid proporsjonalitet mellom størrelse på illustrasjon og medisinsk viktighet. Hovedstyrken er at boken er symptomorientert og på denne måten tar utgangspunkt i mange velkjente og utfordrende akuttmedisinske, eller snarere legevaktmedisinske, problemstillinger. Disse omtales kort over to sider, noe som begrenser mengden informasjon om hvert emne. Jeg fant ingen trykkfeil, og av faglige vurderinger var det bare noen få steder jeg er uenig med forfatterne. Boken avsluttes med 13 kasuistikker som leserne kan bryne seg på, helst før de leser de foreslåtte løsningene. Stikkordregisteret er omfattende og godt, og faktisk er partialtrykk av gasser angitt i kPa. Videre er akutt forvirring, funksjonstap, psykiatri og selvskading også viet oppmerksomhet. Denne viktige delen av akuttmedisinen blir ofte oversett.

  Jeg savner referanser til noen sentrale og gode kilder, det være seg artikler, bøker, nettsteder eller annet. Videre er det noen pussigheter. Under for eksempel analgesi gir forfatterne ikke doseforslag ved lipid infusjon mot bupivakainforgiftning. Forfatterne forteller også om hvordan man benytter visuell analog skala (VAS) for å måle smerteintensitet, men sier intet om hvordan ønsket VAS-verdi kan nås og hva den bør være. Selv om mange temaer er berørt, fant jeg lite om generell anamnese og pasientundersøkelse, barnemishandling og fødsel. Derimot er det to glimrende kapitler om blodgassforstyrrelser og prediktiv verdi ved diagnostikk.

  Det må være spennende å benytte studenter som konsulenter for faglitteratur, og flere fagforlag burde gjøre det samme. Gitt at man bruker denne boken som en litt artig og annerledes måte å få oversikt i faget på, synes jeg ikke at det er bortkastede penger å kjøpe den. Men som råd til en ung kollega som skal ha sin første kommunale legevakt, vil jeg heller anbefale Legevakthåndboken og forelesningsnotater.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media