()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kardiolog Morten Grundtvig fra Lillehammer argumenterer i Tidsskriftet nr. 18/2011 for en så desentralisert behandling av akutt hjerneslag som mulig (1). Han viser blant annet til introduksjonen av streptokinase som ekstramural behandling av hjerteinfarkt, men unnlater samtidig å fortelle at de fleste pasienter med hjerteinfarkt i dag jo fraktes direkte til invasiv behandling (PCI) sentralt.

  «Tid er hjerne» og ideelt sett burde selvsagt pasienter med hjerneslag vært behandlet så nær hjemmet som mulig. Men akutt cerebral svikt er en komplisert og alvorlig tilstand. I motsetning til ved hjerteinfarkt må alle pasienter med mistenkt hjerneslag til sykehus for endelig klinisk og radiologisk diagnose. Trombolytisk behandling gitt innen få timer er god behandling ved hjerneinfarkt, men i virkeligheten er det dessverre altfor få pasienter som får slik behandling i Norge . De aller fleste norske sykehus har «på papiret» et tilbud om trombolytisk behandling ved hjerneinfarkt, men en spørreundersøkelse fra 2010 bekreftet dessverre at mange sykehus i realiteten svært sjelden gir slik behandling (Lars Thommassen, personlig meddelelse). Det er selvsagt en tragedie for en pasient å bli liggende ubehandlet i et sykehus som bare har en terapiform «på papiret».

  Det å gjennomføre trombolytisk behandling ved hjerneinfarkt forutsetter at ethvert vaktteam er godt kjent med akutt cerebral sirkulasjonssvikt og de mange differensialdiagnoser. Etter min mening må slagpasienten, der det er geografisk tilrådelig, fraktes direkte til en spesialisert slagenhet. Finske kolleger har vist at spesialisert slagomsorg gir best resultater (2). Ved mistanke om hjerneslag kreves det alltid umiddelbar tilgang til, og tolking av, cerebral CT med angiografi. Invasiv behandling av hjerneinfarkt er dessuten på full fart inn, og seleksjonen av pasienter for transport til slik behandling er vanskelig og må gjennomføres under et stramt tidspress.

  Ved Haukeland universitetetssykehus får 16 – 20 % av alle hjerneinfarktpasienter trombolytisk behandling, av dem som innlegges innen tre timer får 40 – 50 % slik terapi. Ved Sykehuset Innlandet er det seks sykehus som mottar hjerneslagpasienter, hvorav flere har kort transporttid seg imellom. Det hadde vært interessant om Grundtvig kunne fremskaffe tall over hvor stor andel av Hedmark og Opplands hjerneinfarktpasienter som med en slik desentralisert struktur får trombolytisk behandling etter gjeldende indikasjoner.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media