m2009/10
Minileder
Forsidebildet
I dette nummeret
Medisin og vitenskap
Perspektiv og debatt

Hva er «original» vitenskap?

På tampen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media