KUNNGJØRINGER

Artikkel

Godkjenning av utdanningsinstitusjon

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet truffet slikt vedtak: Helsedirektoratet finner etter en konkret og helhetlig vurdering grunnlag for å godkjenne Helse Nord-Trøndelag HF som utdanningsinstitusjon for LIS i fødselshjelp og kvinnesykdommer, gruppe II, for tjeneste ved avdeling for gynekologi og obstetrikk ved Sykehuset Namsos.

Vedtaket gjelder fra 27.3. 2009.

Vårmøte

Norsk barnelegeforening avholder vårmøte i Haugesund fra 10.-12.6. 2009. Foreningens årsmøte avholdes 11. juni.

Les mer: www.barnelegeforeningen.no

Anbefalte artikler