Nytt om navn

Artikkel

Meltzers ærespris 2008

Bjarne Magnus Iversen. Foto privat

Bjarne Magnus Iversen og Kari Wærness tildeles Meltzers ærespris for fremragende forskning.

Iversen (f. 1942) er professor ved Universitetet i Bergen og overlege ved Haukeland universitetssykehus. Han er spesialist i indremedisin og nyresykdommer og leder en forskningsgruppe ved Institutt for indremedisin som er blant de ledende innen nyreforskning internasjonalt. Ifølge juryen har Iversen vært en brobygger mellom klinisk og mer eksperimentell og grunnleggende forskning innen feltet nyresykdommer. Han har bygd opp et stort internasjonalt forskernettverk, etablert det norske nyrebiopsiregisteret og utført viktige epidemiologiske studier. Den faglige aktiviteten har resultert i mer enn 130 publikasjoner og 15 veiledede doktorgrader, heter det i en pressemelding fra Universitetet i Bergen. Iversen har også vært instituttbestyrer i tre perioder.

Kari Wærness (f. 1939) er professor emerita – hun var professor i sosiologi ved Universitetet i Bergen frem til januar 2009. Wærness hedres som en av pionerene innenfor norsk og nordisk samfunnsvitenskapelig kvinne- og omsorgsforskning.

Meltzers ærespris deles ut hvert femte år for særlig fremragende vitenskapelig virksomhet. Hver av prisene er på 200 000 kroner.

Kari Wærness. Foto Silje Gripsrud

Ny direktør ved Oslo universitetssykehus

Siri Hatlen. Foto Anders Bayer, Oslo universitetssykehus

Siri Hatlen (f. 1957) blir administrerende direktør ved det nye helseforetaket Oslo universitetssykehus. Hatlen har mange års erfaring som arbeidende styreleder og senere styreleder i Helse Øst, men også fra en rekke andre styrer. Hun er utdannet sivilingeniør og har siden 2007 vært konserndirektør i Statkraft. Styret i Helse Sør-Øst mener at hennes evne til bred involvering og medvirkning kombinert med gjennomføringskraft vil kunne engasjere og mobilisere medarbeiderne og dermed realisere formålet med etableringen av Oslo universitetssykehus. Helseforetaket har 20 000 medarbeidere og er en av Norges største arbeidsplasser. Erik Omland fortsetter som konstituert direktør til den nye sjefen tiltrer 1.7. 2009.

Forskningspriser i Tromsø

I forbindelse med den regionale helseforskningskonferansen i Tromsø i mars ble tre forskere hedret med priser for fremragende forskning og forskningsformidling.

Rolf Jorde (f. 1950) fikk hovedprisen for sin store forskningsproduksjon, som har resultert i en rekke artikler i internasjonale tidsskrifter. Jorde er professor ved Universitetet i Tromsø og spesialist i hormonsykdommer. Med utgangspunkt i Tromsø-undersøkelsen har han blant annet sett på sammenhengen mellom endring i kalkstoffskiftet og sykdom, spesielt blodtrykk og overvekt, og sammenhengen mellom lavt stoffskifte og symptomer/sykdom som følge av dette.

Berit Støre Brinchmann (f. 1958) er utdannet sykepleier og er nå professor ved Høgskolen i Bodø. Hun er tildelt en pris på 20 000 kroner for sin forskning innen medisinsk etikk. Hun har undersøkt hvilke faglige og etiske beslutningsprosesser og prioriteringer jordmødre, sykepleiere og leger står overfor i klinisk praksis når det gjelder ulike pasientgrupper.

Vsevolod Kuzkov (f. 1976) & Evgeny Suborov (f. 1980) fikk prisen for beste forskningsposter ved konferansen.

Helseforskningskonferansen 2009 arrangeres ved universitetet i Tromsø, og 150 forskningsprosjekter innen medisin og helse presenteres gjennom foredrag og postere.

47 millioner til samhandling

Regjeringen gir 47 millioner kroner til 30 ulike samhandlingsprosjekter og forebyggingstiltak over hele landet. Formålet med samhandlingsreformen er mer helsetjenester og mer behandling der folk bor og tidligere og mer helhetlig behandling. Helse Nord har fått 12 av de 47 millionene, og administrerende direktør Lars H. Vorland er fornøyd.

– Pilotsykehusprosjektet mellom Helgelandssykehuset Rana og Rana kommune bygger ned murene mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten. Samarbeidsprosjektet mellom Nordlandssykehuset og Steigen, Saltdal og Meløy kommuner vil bidra til at flere får behandling der de bor. Med støtten til sykestueprosjektet i Finnmark har vi fått gjennomslag for en første start på utviklingen av en ny finansieringsmodell for tiltak mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten, sier Vorland i en pressemelding

Helsedialogprisen 2008

Rebecca Setsaas Skage (til venstre) og forslagsstiller Celine Fjalestad. Foto Helsedialog

Rebecca Setsaas Skage (f. 1973), eldreoverlege i Sarpsborg kommune, er tildelt årets helsedialogpris. Prisen deles ut av Helsedialog, som er et program for samhandling mellom helseforetak og kommuner. Det er etablert av kommunene i Aust-Agder, Vest-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud samt alle helseforetakene i tidligere Helse Sør, nå Helse Sør-Øst. Prisen skal være en oppmuntring og anerkjennelse for en ekstraordinær innsats for å bedre samhandlingen mellom første- og annenlinjetjenesten.

Skage får prisen for sitt store engasjement når det gjelder sykehjemsmedisin. Da Sykehuset Østfold ved Korttidsposten i Fredrikstad presenterte ambulerende team, ble de møtt med stor interesse og velvilje fra kommunen og fra Skage, som ble en viktig støttespiller for tiltaket, heter det i begrunnelsen. Hun har også deltatt i undervisning av rundt 160 sykepleiere og bidratt til retningslinjer for sykehjemsleger, skriver Helse Sør-Øst. Helsedialogprisen består av et diplom og et kunstverk.

Anbefalte artikler