Må ikke være tvil om ansvarsforhold

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

– Det må aldri være tvil om ansvarsforholdene rundt medisinske beslutninger i sykehus, sier Torunn Janbu.

Legeforeningens president viser til at Legeforeningen har tatt opp dette etter at Helsedirektoratet nylig sendte brev til Sykehuset Fonna om ansvarsforhold i sykehus. Flere sykehus er kjent med brevet som har skapt mange reaksjoner. Helsedirektoratet må, i sin veiledning, medvirke til å avklare den usikkerhet som nå har oppstått om kvalifikasjonskrav og ansvar, mener Legeforeningen, og virksomhetsdirektører må etablere organisatoriske løsninger som sikrer medisinsk kompetanse i ansvarslinjen i virksomheten, understreker foreningen.

– Vi mener det er uholdbart dersom sykehus etablerer organisasjonsmodeller som fjerner eller tilslører ansvarsforhold, og kan ikke se hvordan hensynet til et forsvarlig tilbud til pasienten ivaretas ved at det skapes uklarhet om nødvendigheten av medisinsk kompetanse, sier Torunn Janbu.

I brevet fra Helsedirektoratet til sykehuset Fonna fastslås det at det i lovgivningen ikke stilles kompetansekrav til ledelse. Det står også at det medisinsk faglige ansvaret er lagt til leder uavhengig av hvilken kompetanse leder selv har.

Legeforeningen påpeker at noen formuleringer i brevet har skapt generell uklarhet i forhold til ansvarsforhold i sykehus og ber om en del avklaringer fra direktoratet. I helselovgivningen er det en rekke krav som betyr at virksomheten må stille kompetansekrav til ledelse og profesjonsutøvelse, og plikten til forsvarlig organisering innebærer at sykehuset ikke står fritt til å plassere beslutningsansvaret – og behandlingsansvaret for høyspesialisert medisin – hos andre enn hos de med nødvendig medisinsk kompetanse. Det vil være uforsvarlig om sykehuset overlot beslutningsansvaret for kvalitetssikringssystemer og medisinsk faglige rutiner til personer uten nødvendig kompetanse, mener Legeforeningen. Tilsvarende gjelder om kirurgiske inngrep skulle overlates til en som ikke har kompetanse til å gjennomføre et slikt inngrep. Kravene til forsvarlig organisering gir en rekke føringer for oppgavedeling i sykehusvirksomheten, understreker Legeforeningen.

Anbefalte artikler