Legeforeningen i mediene

Artikkel

Belønn forebyggende helsearbeid

Sykehus som satser på forebyggende helsearbeid bør belønnes økonomisk. Det foreslår ledelsen i Norsk samfunnsmedisinsk forening (NORSAM). Foreningen mener det nå må tas et krafttak for å øke satsingen på forebyggende arbeid i Norge. Ett virkemiddel er å betale sykehusene for å drive forebygging, på samme måte som de får betalt for vanlig pasientbehandling, NORSAM.

VG 14.4. 2009.

Frykter at helseministeren glemmer sykehusene

– Vi vil også ha bedre samhandling, men etterlyser oppmerksomhet om sykehusene. Det er riktig å løfte frem primærhelsetjenesten, men det bør ikke gjøre at spesialisthelsetjenesten blir gjemt og glemt, sier Torunn Janbu, Legeforeningens president. Noe av hensikten med samhandlingsreformen er å styrke det lokale helsevesenet, blant annet ved å sørge for 2 000 flere fastleger innen 2015. Helseminister Bjarne Håkon Hanssen medgir at det må gjøres faglig og økonomisk mer attraktivt for unge leger å jobbe i kommunene.

Nationen 21.4. 2009.

Støtter HPV-vaksinen

Norsk gynekologisk forening støtter innføring av HPV-vaksinen. Det ble bekreftet på et styremøte i foreningen 21.4. 2009. Norsk gynekologisk forening mener at alle jenter bør vaksineres før seksuell debut, da vaksinen er mest effektiv. – Vi har på dette møtet bare bekreftet vår tidligere beslutning og sluttet opp om de beslutningene som er tatt fra helsemyndighetenes side i denne saken. Vi synes det er veldig viktig at folk ikke går rundt og er engstelige for denne vaksinen, sier Rolf Kirschner, foreningens leder, til NTB. Foreningen stiller seg uforstående til Bioteknologinemnda som i slutten av mars gikk ut og foreslo at vaksinering utsettes ett år og vurderes på nytt. Også styret i Norsk barnelegeforening har tidligere markert sin støtte til innføringen av HPV-vaksinen.

NTB 21.4. 2009.

Anbefalte artikler