Fentanyl efter sectio – hvorfor ikke?

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I Tidsskriftet nr. 19/2008 omtaler Siv Hestenes og medarbeidere postoperativ smertebehandling til sectiopatienter (1). Dette er et vigtigt og relevant tema.

  Det undrer mig imidlertid, at forfatterne hevder at fentanyl har klare begrænsninger i brugen post partum, uden at netop dette udsagn diskuteres yderligere! Min undren skal yderligere sees i lyset af at en af forfatterne tidligere har skrevet om smertebehandling til ammende i NAF-forum (2), og beregnet hvor forsvindende lav serumkoncentration af fentanyl som barnet opnår, når mor behandles.

  I mine øjne er fentanyl et glimrende drug til netop denne patientgruppe. Det er et velkent stof, som er let titrerbart.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media