Slutten av livet

Peter F. Hjort Om forfatteren
Artikkel

S., Carlenius

Omsorg ved livets slutt

Møter med pasienter og pårørende. 139 s. Bergen: Fagbokforlaget, 2008. Pris NOK 229

ISBN 978-82-450-0780-0

Forfatteren er teolog og sykepleier. Hun har arbeidet både i sykehjem og sykehus og de siste ni årene ved Hospice Lovisenberg, et sted for alvorlig syke og døende kreftpasienter i Oslo. Hun har et sterkt og dypt engasjement for sine pasienter og deres pårørende, og hun følger dem på deres vei til «den andre siden». I løpet av hennes ni år ved avdelingen har det vært ca. 1 300 dødsfall.

Denne ganske lille utgivelsen er tenkt som lærebok for studenter i helsefag. Den består av 27 korte pasientfortellinger, en prolog og en epilog. I fortellingene gir forfatteren et tydelig og sterkt bilde av pasienter og pårørende, ofte med deres egne ord. Hun forteller om de kroppslige plagene og de psykiske og sosiale lidelsene. Det er ofte opprør mot alt det vonde, men mange finner frem til fred og forsoning. Det er selvfølgelig sterke følelser, og hun setter ord på dem på en god måte. Hele veien beskriver hun også sine egne følelser og refleksjoner.

Alle pasientene hadde kreft, og de fleste sto midt i livet da sykdommen rammet. Det reiser svære problemer for pasienter og pårørende, for de dør jo ofte fra små barn og fortvilte ektefeller. Samtidig er den medisinske omsorgen – palliasjonen – som regel mer utfordrende for denne pasientgruppen enn for andre døende. Tre firedeler av dem som dør i Norge er gamle mennesker som ikke dør av kreft, og de dør i vanlige sykehus og sykehjem. Hospiceomsorgen er et privilegert forbilde, og jeg savner refleksjoner over hvorledes forfatterens erfaringer bør brukes i resten av helse- og omsorgstjenesten. Hun er teolog, og den kristne tro er selvfølgelig grunnleggende for henne. Jeg har dyp respekt for «troens gave», men de fleste i Norge har ikke fått den, og jeg savner også dette perspektivet.

Carlenius skriver levende og godt, og hennes refleksjoner er viktige for alle som arbeider med den vanskelige omsorgen ved livets slutt. Jeg tror at alle som har sitt virke på dette viktige feltet vil ha glede og nytte av å lese denne boken – flere ganger.

Anbefalte artikler