Varsku om perifere karlidelser

Knut E. Braaten Om forfatteren
Artikkel

Med åpen informasjonsdag ved landets sykehus 27. mai, skal «Karkirurgiens dag» øke folks bevissthet om forebygging og behandling av karsykdommer.

Faksimile av de fem plakatene

Karkirurgi defineres som diagnostikk, behandling og forebygging av sykdommer i åresystemet utenfor hjertet.

– Eksempel på en sykdom som behandles av karkirurgen er fortetning av pulsårene til beina. Dette kan føre til gangsmerter og i verste fall koldbrann. En annen aktuell tilstand er forsnevringer av halspulsåren. Slike forsnevringer kan gi hjerneslag. Videre behandles utvidelser av åresystemet (aneurismer) som først og fremst forekommer på hovedpulsåren i magen. Det kan føre til akutt blødning og død. Alle de nevnte tilstandene kan behandles med kirurgi, eventuelt kateterbasert behandling. Også sykdommer i venesystemet behandles av karkirurgen, forteller Hans Olav Myhre i Norsk karkirurgisk forening (Nkkf).

Glemte pasienter

Men han er bekymret over nedprioriteringen av disse sykdommene. – Vi har dessverre mange eksempler på at disse pasientgruppene blir glemt, både av offentlige helsemyndigheter og av kolleger innen beslektede fagområder, sier Myhre. karkirurgiforeningen vil derfor bruke året til å informere om sykdommer og behandlingsmetoder, og vi har i den forbindelse besluttet å definere 2009 som «karkirurgiens år».

– Den første milepælen i løpet av året er «Karkirurgiens dag» 27. mai. Da blir det åpen dag ved alle landets sykehus med enheter for karkirurgi. Målgruppen er først og fremst befolkningen som sogner til det enkelte sykehus. Det er første gang dette arrangementet går av stabelen, sier Myhre, som sammen med kollega Terje Hasselgård leder arrangementet.

Foredrag og demonstrasjoner

Myhre forteller at «Karkirurgiens dag» vil variere fra sykehus til sykehus. Det vil bli foredrag med karkirurgiske temaer og på enkelte steder demonstrasjoner av undersøkelsesmetoder. Det er utarbeidet nytt, aktuelt informasjonsmateriell for dagen som retter oppmerksomheten mot forebygging og behandling.

I tillegg til «Karkirurgiens dag», skal også den årlige internasjonale karkirurgiske kongress i regi av The European Society for Vascular Surgery (ESVS), arrangeres for første gang i Oslo i september.

Hans Olav Myhre ser frem til et år i karkirurgiens tegn. Foto Knut E. Braaten

Kongen er øverste beskytter

– Vi forventer ca. 1 800 – 2 000 deltakere hovedsakelig fra Europa, men det kommer også deltakere fra Asia, Australia og USA. Kongressen holder et høyt vitenskapelig nivå med 36 muntlige presentasjoner og 60 postere. Disse velges ut blant ca. 400 innsendte abstrakter. For øvrig står diverse workshops, kurs og resultater av større internasjonale studier på programmet samt at det blir anledning til å avlegge den europeiske eksamen i karkirurgi. For første gang blir det samtidig arrangert en seksjon for sykepleiere med karkirurgisk profil, sier Jørgen J. Jørgensen, leder for den lokale organisasjonskomiteen. De er takknemlige for at Hans Majestet Kong Harald V er kongressens øverste beskytter.

Samtidig markeres «karkirurgiens år» ved at det legges opp til en temaserie med karkirurgiske publikasjoner i Tidsskrift for Den norske legeforening.

– Vi ser frem til et år som vil stå i karkirurgiens tegn, sier Hans Olav Myhre.

Anbefalte artikler