Medisinsk appell om atomvåpennedrustning til Obama og Medvedev

Bjørn Hilt Om forfatteren
Artikkel

Faren er nå økende for en storstilt spredning av atomvåpen til flere land og for at slike våpen kan bli brukt. Stilt overfor dette faktum har organisasjonen International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) nylig sendt brev med en internasjonal appell til de to nyvalgte presidentene i USA og Russland om å få fart på forhandlingene om atomvåpennedrustning (1). Brevet ble overlevert de to rett forut for deres første personlige møte i London i begynnelsen av april.

Appellen er undertegnet av over 300 av verdens ledende medisinere fra 39 land og er signert av dekaner, fagforeningsledere, tidsskriftredaktører, helseministre og nobelpristakere, deriblant ledelsen i Legeforeningen og dekaner fra alle de medisinske fakultetene i Norge.

I brevet påpeker legene at verden på mange måter står foran et skjebnevalg. Vi kan benytte oss av en historisk sjanse til å avskaffe alle atomvåpen nå, slik FNs internasjonale domstol og ikke-spredningsavtalen for atomvåpen krever. Alternativet er å gå inn i en tid der stadig flere ustabile stater vil skaffe seg atomvåpen, noe som vil føre til nye helseskadelige prøvesprengninger og økende fare for at slike våpen kan bli brukt. Legene appellerer derfor til de to presidentene om å forebygge de uendelige lidelser som følger av bruk av atomvåpen ved å bli enige om å avskaffe disse våpnene en gang for alle.

Anbefalte artikler