MedHum 2009 samarbeider med UNICEF

Richard André Våge Om forfatteren
Artikkel

Medisinstudentenes Humanitære aksjon (MedHum) skal i aksjonsåret 2009 samarbeide med UNICEF for å bedre barns velferd og helse i Sierra Leone.

Barna skal følges opp på helsestasjoner, der de jevnlig veies og får de nødvendige vaksinene. Foto Danny

MedHum, medisinstudentenes humanitære aksjon, utgår fra Norsk medisinstudentforening (Nmf). Aksjonen har lange tradisjoner og bred støtte i Legeforeningen og Nmf. Den finner sted annethvert år. Medisinstudenter i hele landet engasjerer seg for å samle inn mest mulig penger samt å spre kunnskap om prosjektet. Forrige aksjon, der målet var å styrke behandlingskapasiteten og forebygge gynekologiske fistler i Kongo, ble en stor suksess (1).

Samarbeidspartner for årets aksjon er UNICEF. MedHum er svært fornøyde med valget, da dette er en organisasjon forankret i FN, med høy troverdighet og bred forankring i befolkningen. Vi håper og tror at dette vil være en viktig faktor til suksess for årets aksjon.

Sierra Leone

MedHum 2009 har satt søkelyset på Sierra Leone siden det er blant de land i verden med høyest barnedødelighet. Dødsraten per 1 000 levendefødte i Sierra Leone er 283 (2), mens den til sammenlikning er 167 i WHO African Region og 4 i Norge (2, 3).

Bakgrunnen for de høye dødsratene er multifaktoriell. Spesielt viktige årsaker er malaria, diaré, pneumonier, underernæring og fødselskomplikasjoner. Reduksjon av barnedødelighet er en del av FNs millenniummål. Målet er å redusere barnedødeligheten med to tredeler mellom 1990 og 2015, og MedHum håper å kunne bidra til dette (4).

Målsetning

I samarbeid med UNICEF tar MedHum sikte på å gjennomføre ulike tiltak med de innsamlede midlene. Tiltakene kategoriseres i forebyggende, helsefremmende og behandlende tiltak.

Forebygging av sykdom er viktig. Dette ønsker vi å gjøre ved å vaksinere og immunisere, gi kosttilskudd, forebygge malaria og HIV-overføring fra mor til barn, screene for HIV samt forsøke å oppnå en minstestandard for tjenestene og tiltakene og bedre infrastrukturen rundt disse.

Kategorien helsefremmende tiltak omfatter opplæring og holdningsskapende arbeid, f.eks. knyttet til amming, opplæring av helsepersonell, sosial mobilisering, politisk påvirkning, holdningsskapende arbeid for bedre hygiene samt monitorering av vekst og overvåkning av ernæringstilstanden. Vi vet av erfaring at dette er faktorer som medvirker til reduksjon av barnedødelighet. Tiltak innenfor behandling vil bl.a. dreie seg om de mest vanlige barnesykdommene som malaria, diaré og akutte luftveisinfeksjoner, i tillegg til at man vil ha søkelys på behandling av barn med alvorlig underernæring.

Kunnskapsspredning

MedHum har i sine statutter nedfelt at spredning av kunnskap om situasjonen i Sierra Leone til den norske befolkning skal ha høy prioritet. Derfor trenger vi hele Legeforeningens hjelp! For oss er det viktig at leger og medisinstudenter har kunnskap om MedHum og prosjektet.

Aksjonsuken arrangeres fra 19. – 27.9. 2009. Denne uken vil aktivitetsnivået i de fire universitetsbyene være høy og kreativiteten stor. Vi kan for eksempel nevne bamsesykehus, konserter, foredrag og mange hvitkledde legestudenter som er ute med bøssene. Vi håper at mange, også blant Legeforeningens medlemmer, vil delta i aktivitetene.

Anbefalte artikler