Fullstendig om acetylsalisylsyre

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  K., Schrör

  Acetylsalicylic acid

  376 s, tab, ill. Oxford: Wiley-Blackwell, 2008. Pris GBP 45

  ISBN 978-3-527-32109-4

  Acetylsalisylsyre er et mer enn hundre år gammelt medikament som stadig har fått økt anvendelse. Helt frem til de siste tiårene har det fått nye indikasjonsområder. Det er sjelden at ett enkelt medikament blir tema for en egen bok, men acetylsalisylsyre er og forblir en fascinerende substans. Den er beregnet på klinikere, farmakologer og basalforskere. Spennvidden i stoffet er imponerende. Det er bemerkelsesverdig at teksten er skrevet av bare én person, professor Karsten Schrör, som har vært aktiv forsker innen områdene prostaglandinmetabolisme, blodplatefunksjon og koagulasjonssystemet.

  Først er det en informativ historikk, videre behandles basalfarmakologi, medikamentsikkerhet og toksikologi, før klinisk anvendelse drøftes. Omtalen av acetylsalisylsyre som behandling både ved tromboemboliske (kardiovaskulære) sykdommer og ved smertetilstander, feber og inflammatoriske sykdommer er oppdatert, og det er en bred redegjørelse for kliniske studier. Mulige nye anvendelsesområder – som forebygging av kolorektal kreft og Alzheimers sykdom – har vært i søkelyset i de senere år, og foreliggende dokumentasjon refereres og drøftes. Litteraturlisten inneholder vel 700 referanser.

  Acetylsalicylic acid er oversiktlig, lett å orientere seg i og er utstyrt med velvalgte og informative illustrasjoner.

  Man kunne frykte at en så omfattende utgivelse, skrevet av bare en person, kunne få slagside og ikke ha tilstrekkelig kritisk tilnærming til alle områdene som berøres. Dette er ikke tilfellet, den fremstår som balansert, med veloverveide drøftinger.

  Den er egnet både som generell lærebok og som referansebok for lesere med ulike interessefelter i forhold til acetylsalisylsyre. Det er lett å søke spesifikk informasjon i aktuelle kapitler, og også lett å supplere opplysningene med stoff fra andre eller fra tilstøtende områder. Eksempelvis kan en som vil innhente klinisk informasjon, også få grei adgang til kunnskap om basalfarmakologiske prinsipper.

  Professor Schrör fortjener ros for denne utgivelsen, som er det første komplette oppslagsverket om acetylsalisylsyre. Det er en fornøyelse å lese og slå opp i Acetylsalicylic acid, og mange vil helt sikkert ha glede av å ha den lett tilgjengelig.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media