Nyttig, men subjektivt om tvillinger

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  JT., Grønning

  Boken om tvillinger

  Myter og virkelighet om graviditet, fødsel og tvillingforholdet. 240 s, ill. Odense: TekstXpressen, 2008. Pris NOK 389

  ISBN 978-87-90614-04-1

  I flere år hadde mange norske tvillingforeldre kjøpt tvillingboken direkte fra Danmark i mangel av liknende altomfattende norsk verk. I 2008 kom den på norsk. Målgruppen er vid – alt fra kommende og erfarne tvillingforeldre til familie og fagfolk.

  Forfatteren er journalist og tvillingmor. Innholdet er kvalitetssikret av danske fagfolk og deretter tilpasset norske forhold av blant andre overlege Per E. Børdahl ved Kvinneklinikken, Haukeland universitetssykehus, tvillingmor Ingunn Lindborg og Ingun Ulven Lie, leder i Tvillingforeldreforeningen i Norge.

  Ifølge forlaget er dette en gjennomgang av de mange fasene (som er annerledes med tvillinger) før, under og de første ti år etter fødselen. Det aller meste handler imidlertid om graviditet, fødsel, spedbarnstid og amming. Mye plass er også viet til praktiske råd om utstyr og tilpasning av hverdagen. Kapitlet om barseltiden er særlig relevant, siden denne for svært mange tvillingforeldre skiller seg radikalt fra en normal barseltid og er dårlig beskrevet i liknende bøker for blivende foreldre.

  Mens beskrivelsene av alt som skjer under graviditet, fødsel og i barseltiden er faktabasert og relevant, oppleves en del av de øvrige rådene som svært subjektive. Når det gjelder karriere, går forfatteren langt i å anbefale mødre å være hjemme med barna utover året med svangerskapspermisjon. Hun hevder blant annet at det er karrieremessig likegyldig om man er borte fra arbeidsmarkedet i to eller tre år. Dette er råd som få har råd til å følge og som i høy grad kan diskuteres.

  De få kapitlene som omhandler tvillinger etter spedbarnsalderen er mer overfladiske. Som mor til tvillinger på tre år føler jeg at jeg har hørt mye av det som skrives om blant annet språk og tvillingforholdet før – uten at noe er dokumentert. Her er savnet av litteraturreferanser derfor stort.

  Boken om tvillinger kommer som paperback, er illustrert med mange koselige bilder av eneggede og toeggede tvillinger og har et fyldig stikkordsregister som gjør det enkelt å benytte den som oppslagsbok.

  Det er ingen tvil om at denne utgivelsen vil oppleves som manna fra himmelen for blivende tvillingforeldre! For oss med noen års erfaring er den mindre nyttig, og jeg er usikker på hvor interessant den er for fagfolk. Språket er preget av dansk, og i neste utgave bør det legges større vekt på ytterligere kvalitetssikring av både språk og øvrige råd som gis.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media