Ortopedi i akuttmottaket

Norvald Langeland Om forfatteren
Artikkel

J, Önnerfält

R., Önnerfält

Akut ortopedi

170 s, ill. Lund: Studentlitteratur, 2008. Pris SEK 258

ISBN 978-91-44-05136-9

Dette er annet, reviderte opplag av det som ifølge forfatterne er ment som en håndbok for turnusleger og andre nylig utdannede når de arbeider selvstendig i et akuttmottak eller i tilsvarende situasjoner. I tillegg mener de at fysioterapeuter og sykepleiere vil ha nytte av den.

Den er systematisk oppbygd ut fra anatomiske regioner og skrevet på et lettfattelig svensk. Dog virker det noe uvant at noen latinske benevnelser er forsvensket, mens andre ikke er det. Det er lett å akseptere «metakarpofallangelalleddet» i stedet for «metacarpophallangealleddet», men forkortelsen MKF-leddet i stedet for MCP-leddet føles uvant. I calcaneus- og navicularefrakturer, blant annet, er c-en beholdt.

Akut ortopedi er godt illustrert med bra tegninger.

De viktigste akutte sykdommer og skader i muskel- og skjelettsystemet er omtalt. Siden utgivelsen kun omfatter 170 sider, må omtalen av de enkelte tilstander og skader nødvendigvis bli kort. Av en oppslagsbok for akuttmottak kunne man ønsket seg mer vektlegging av undersøkelsesmetoder. Differensialdiagnoser er mangelvare, og komplikasjoner altfor lite omtalt.

De to siste kapitlene er viet henholdsvis lokalanestesi og gipsingsteknikker. Særlig det siste er oversiktlig, gir gode råd og har gode illustrasjoner.

Alt i alt er dette en grei, kortfattet oversikt over den akutte ortopedien – helt klart rask og lettfattelig informasjon for helsearbeidere som ønsker og trenger en oversikt over denne delen av medisinen. Men den er for kortfattet til at den kan anbefales som oppslagsbok i norske akuttmottak.

Anbefalte artikler