Nye muligheter for lindring av kronisk smerte?

Åslaug Helland Om forfatteren
Artikkel

Nyere forskningsresultater øker kunnskapen om behandlingsstrategier ved inflammatorisk og nevropatisk smerte.

Hyperfenomener ved kronisk inflammatorisk og nevropatisk smerte er avhengig av den eksitatoriske nevrotransmitteren glutamat og dens N-metyl-D-aspartatreseptor (NMDAR).

NMDAR er en ionekanal som bl.a. består av dynamiske multiproteinkomplekser som regulerer reseptortrafikken og signalhendelser distalt for selve reseptoren. Fosforylering er en viktig mekanisme for regulering av NMDAR-funksjoner, og en av mange kinaser som bidrar til oppregulering av NMDAR-aktiviteter er Src-proteinkinase. Forskere i Toronto har nå fremstilt et peptid som hemmer oppregulatoren Src, dermed reduseres smertefulle hyperfenomener ved inflammatoriske smerter og nerveskadesmerter hos mus (1). Fordi selve reseptoren ikke er blokkert, observerte man ingen av de vanlige og alvorlige bivirkningene man ellers ser ved direkte blokade av NMDA-reseptoren.

– Klinisk tilgjengelige NMDAR-antagonister, som for eksempel ketamin, lindrer effektivt slik smerte, men den kliniske bruken begrenses av bivirkninger, sier professor Harald Breivik ved Universitetet i Oslo. – Dette ble vist i Audun Stubhaugs doktoravhandling allerede for ti år siden og skyldes sikkert den sentrale rolle NMDAR har i mange fysiologiske funksjoner i sentralnervesystemet, forteller han.

– Disse nye forskningsfunnene gir håp om at det kan være mulig å utvikle medikamenter som tar bort de plagsomme hyperfenomenene, f.eks. etter helvetesild, uten å forstyrre de normale og livsnødvendige fysiologiske funksjonene som NMDAR regulerer i sentralnervesystemet, sier Breivik.

Anbefalte artikler