Laparoskopisk kirurgi – didaktisk og dyrt atlas med dobbel DVD

Kjetil Søreide Om forfatteren
Artikkel

CT, Frantzides

MA, Carlson

Atlas of minimally invasive surgery

264 s, tab, ill, 2 DVD. Philadelphia, PA: Saunders Elsevier, 2008. Pris EUR 180

ISBN 978-1-4160-4108-5

Redaktørene av dette atlaset fremhever at de har gjort et forsøk på å samle de vanligste minimalt invasive prosedyrene som er inkludert i det videre begrepet «generell kirurgi» i én tekst pluss instruksjonsvideoer på to DVD-er. Dette er en «how I do it» hvor de 43 inviterte forfatterne har fått fortelle hvordan de foretrekker å utføre en gitt prosedyre, alt fra laparoskopisk galleoperasjon og appendektomi til laparoskopisk pancreasreseksjon og binyreinngrep. Noen av dem er kjente ressurspersoner innen laparoskopi. Dette er ikke ment å være en vitenskapelig kunnskapsbasert tekst – noe som også fremgår av de ulike kapitlene, som hvert følges av et lite knippe referanser. Det fremgår heller ikke om målgruppen er nybegynnere eller eksperter innen laparoskopi. Man må derfor anta at dette er for den «interesserte», uavhengig av nivå. Enkelte av temaene er likevel utvilsomt best egnet for dem med avansert kunnskap og erfaringsnivå på området.

Kapittelinndelingen er ordnet etter anatomisk område (oesophagus, magesekk, tynntarm, kolorektalområdet, det hepatobiliære, pancreas og milt og nyrer og binyrer) og avsluttes med to om henholdsvis hernier og generelle emner. I sistnevnte beskrives anestesi, bruk av diverse laparoskopisk utstyr og tentative komplikasjoner til laparoskopi – dette kunne med fordel vært det innledende.

Atlaset er rikt illustrert med flotte fargetegninger av særdeles høy kvalitet. Imidlertid kunne man forvente mer trinn-for-trinn-illustrering. Noe av dette bøtes naturlig nok på i de to medfølgende DVD-ene, der det er redigerte utdrag av samtlige prosedyrer. Enkelte av kapitlene er relativt tynne både på tekst og illustrasjon. For eksempel er kapitlet forfattet av ressurspersonen Antonio Lacy om laparoskopisk lav fremre og abdominoperineal reseksjon kun på fire sider, hvorav det meste av teksten ikke er operasjonstekniske beskrivelser og illustrasjonene er begrenset til pasientleie og trokarplassering.

En del av tilnærmingene er nok ikke representative for hvordan utførelsen er i daglig norsk kirurgi. Eksempelvis demonstreres rutinebruk av Endo-GIA-stifter for avsetting av appendix ved en (relativt blek) appendisitt, mens bruk av endoslynger beskrives som et alternativ i teksten.

Totalt er dette en utgivelse med mange fine bilder og gode illustrasjoner samt interessante videodemonstrasjoner av en rekke laparoskopiske prosedyrer. Prisen (rundt 1 800 kroner) trekker imidlertid ned når man har tilgang til gratis demonstrasjonsvideoer av tilsvarende format på lett tilgjengelige nettsteder (f.eks. www.websurg.com). For den som har penger til overs og er interessert i laparoskopi, kan den være et nyttig supplement.

Anbefalte artikler