Manual og arbeidsbok med liten overføringsverdi

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  KB, Tharaldsen

  H., Otten

  Mestringsteknikker for livsvansker

  Mindfulness-based coping – MbC-manual. 306 s, tab, ill. Stavanger: Hertervig forlag, 2008. Pris NOK 280

  ISBN 978-82-8216-026-1

  Det er ikke mulig å skrive en oppskriftsbok på hvordan man kan mestre psykologiske utfordringer, har jeg ofte sagt til pasientene mine. Ettersom det er slik at vi mennesker ikke bare er rasjonelle, men også i høy grad irrasjonelle i tanker og atferd, har en slik bok aldri funnet sin forfatter. Dette er heller ikke en slik, til tross for forfatternes høye ambisjoner i tittelen – det er en manual for gruppeledere og samtidig en arbeidsbok for gruppedeltakere. Det omfatter fire temaer: oppmerksomhetstrening, stressmestring, affektregulering og relasjonshåndtering.

  Teksten er utformet som et kurs, utarbeidet ved Dalane distriktspsykiatriske senter i Stavanger, og er brukt som støtte ved siden av annen behandling, som medikamenter og individualterapi. Kurset er drevet som smågruppeundervisning, lederne er ansatte med pedagogikk eller ergoterapi som bakgrunn. Forfatterne er norske, men de bruker likevel mange engelske begreper, bl.a. «mindfulness», og ukjente ordkonstruksjoner som f.eks. «mindfulness-ferdigheter». Dette er et klart minus, gitt den overføringsverdi dette kursopplegget kunne ha hatt.

  Jeg tviler ikke på at kurset fungerer utmerket hjemme i Stavanger, men jeg tviler på om heftet formidler nok kunnskap til at andre fagmiljøer kan ha særlig nytte av å bruke det. Utgivelsen er intern i sin form, samtidig som bruk av fremmede begreper bidrar til at nye kursledere nok vil ha store utfordringer med å gjøre denne manualen til sin egen. Som selvhjelpsbok fungerer den ikke.

  Dalane DPS har satt i gang et prisverdig undervisningsopplegg for sine pasienter. Andre poliklinikker kunne antakelig med fordel sette i gang med tilsvarende opplegg. Men jeg tror at poliklinikkene må finne sin egen form på et slikt undervisningsopplegg dersom det skal fungere godt. Derfor må jeg dessverre konkludere med at det er mye bortkastet energi som er lagt igjen mellom de stive permene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media