Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Artikkelen er skrevet av seks norske leger.

Skuldergruppen ved universitetsseksjonen ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, består av stipendiatene Einar Kristian Tveitå, Kaia Beck Engebretsen og Ole Marius Ekeberg samt overlege Niels Gunnar Juel og veilederne Erik Bautz-Holter og Jens Ivar Brox fra Rikshospitalet. Gruppen jobber med forskning på diagnostikk, målemetoder og behandling av skulderlidelser.


Shoulder pain and disability index (SPADI): Et validert spørreskjema som pasienten selv fyller ut. Det inneholder fem spørsmål om smerte og åtte spørsmål om skulderfunksjon og gir en totalskår fra 0 til 100 (best).

Rotatormansjetten (rotatorcuff) dannes av fire muskler: m. subscapularis på fremsiden av glenohumeralleddet, m. supraspinatus oppad, m. infraspinatus oppad og baktil og m. teres minor nedad og baktil. Musklene har sine utspring på scapula, løper sammen i en senemansjett (rotatorcuff) rundt caput humeri og fester seg på tuberculum majus og minus (1).

Anbefalte artikler