S. Hestenes og medarbeidere svarer:

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vi takker Per Bredmose for et berettiget spørsmål. Det gir oss mulighet til å oppklare et punkt i vår artikkel om smertelindring etter keisersnitt (1). Alle opioider, også fentanyl, er fettløselige. På grunn av høy pKa vil man teoretisk kunne forvente at fentanyl utskilles i morsmelken i noe større grad enn andre opioider (2). Foreliggende data tyder imidlertid på at utskillingen er meget liten. Etter narkose er det vist at under 0,05 % av den tilførte fentanyldosen ble utskilt i morsmelk i løpet av de første 24 timer (3). En eldre studie bekrefter at fentanyl utskilles også i colostrum i detekterbare, men meget små mengder i flere timer etter tilførselen (4). Når fentanyl tilføres mor post partum, med en viss overgang til melken, vil bare små mengder tas opp via barnets tarm på grunn av fentanylets lave perorale biotilgjengelighet (5). Fentanyl kan således anvendes som analgetikum også til keisersnittspasienter, på lik linje med andre injiserbare opioider.

  Formuleringen i vår artikkel (1) gir inntrykk av at det er spesielle farmakokinetiske egenskaper ved fentanyl som gjør det mindre egnet enn andre opioider til ammende. Dette er ikke riktig. Fentanyl er dog i liten grad i klinisk bruk utenom i anestesiavdelinger, i postoperative avdelinger og i intensivavdelinger. På sengeposter og barselavdelinger bruker man andre analgetika, hvilket vår undersøkelse bekreftet (1). Vi mener at smertestillende tabletter for selvadministrering er velegnet for keisersnittspasienter og at opioider i tablettform rutinemessig bør inngå i et slikt opplegg, eventuelt supplert med opioidinjeksjon ved behov. Det er ikke holdepunkter for å velge ett opioid fremfor et annet av hensyn til ammingen, muligens med unntak av kodein – fordi det finnes noen få ultrahurtige kodein-til-morfin-metaboliserere der morfinovergangen til barnet kan være større, som nevnt i vår artikkel.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media