Lymfomer i sentralnervesystemet

Anne Forus Om forfatteren
Artikkel

Forekomsten av primært lymfom i sentralnervesystemet hos norske pasienter med aids er redusert i perioden 1989 – 2003, men er økt hos andre. Prognosen er ikke blitt bedre.

Ingfrid Salvesen Haldorsen. Foto Leif-Arne Markussen, Universitetet i Bergen

Dette viser Ingfrid Salvesen Haldorsen i avhandlingen Primary central nervous system lymphoma in Norway, 1989 – 2003. Incidence, clinical features, histopathological findings, imaging characteristics, treatment, and outcome in a 15-year national material. Studien er basert på data fra Kreftregisteret.

– I løpet av perioden var det 127 nye tilfeller av primært lymfom i sentralnervesystemet i Norge. Selv om behandlingsmulighetene er blitt bedre de siste tiår, var overlevelsen for pasientgruppen uendret, sier Haldorsen.

Forekomsten er spesielt høy hos pasienter med aids. I løpet av livet fikk 5,5 % av aidspasientene i Norge primært lymfom i sentralnervesystemet. Av disse var bare halvparten i live et par måneder etter symptomstart. Overlevelsen for personer uten aids var bedre, halvparten var i live etter sju måneder og 16 % etter fem år. Leveutsiktene var best hos dem under 50 år og hos dem som var i god allmenntilstand.

– Radiologisk diagnostikk avslørte én eller flere svulster i hjernen hos de fleste av pasientene, men hos en del var det ingen funn som kunne gi mistanke om sykdommen. Raskere diagnostikk og tidligere behandling er ønskelig, sier hun.

Haldorsen disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen 6.2. 2009.


PCNSL (primary central nervous system lymphoma): Primært lymfom i sentralnervesystemet. Lymfekreft i hjerne, ryggmarg eller øye som ikke viser spredning utenfor sentralnervesystemet.

Anbefalte artikler