Les mer om ...

Artikkel

Tuberkulosesanatoriene

Den høye dødeligheten av tuberkulose omkring 1900 førte til at det ble bygd store sanatorier. Sykdommen ble behandlet med frisk luft og rikelig næring. Pasientene måtte ligge stille flere timer om dagen i de såkalte kurhallene. Sanatoriene har vært gjenstand for mye oppmerksomhet det siste året i forbindelse med utstillingen Vonde minner ved Nasjonalt medisinsk museum. I dette nummer av Tidsskriftet kan du lese en pasients minner fra Grefsen barnesanatorium og en sanatorieleges betraktninger om behandlingen som ble gitt.

Barn på sanatorium

Internering og frigjøring

Sanatoriebarn

Dødelige arbeidsulykker

Gode registre for arbeidsskadedødsfall er viktig i det skadeforebyggende arbeidet. En sammenlikning av Arbeidstilsynets registrering av arbeidsskadedødsfall med dødsårsaksregisteret for perioden 2000 – 03 har avdekket diskrepans og mangelfull registrering. Undervisning i utfylling av dødsattest, en oppdatert dødsattest og økt obduksjonsrate kan bedre registreringen, ifølge lederskribenten.

Hvor pålitelig er dødsårsaksstatistikken?

Arbeidsskadedødsfall blir underrapportert

Hidradenitis suppurativa

Ømme noduler og abscesser i armhulene og lyskene kjennetegner denne kronisk residiverende hudsykdommen, som kan redusere livskvaliteten i betydelig grad. Mange anser tilstanden, som også kalles acne inversa, som en variant av acne vulgaris. Behandlingen er ofte vanskelig, men det finnes både medisinske og kirurgiske metoder.

Hidradenitis suppurativa

Tilgangen på utstyr varierer på legevakt

I Norge har den enkelte kommune ansvar for å organisere legevakttjenesten, men det finnes ingen nasjonal standard for hva slags utstyr og personell en vaktlege skal ha tilgjengelig. En spørreskjemaundersøkelse blant landets kommunale legevakter viser at de som er samlokalisert med legekontor har mer utstyr og større analyserepertoar enn de frittstående.

Utstyr, laboratorieanalyser og medikamenter ved kommunale legevakter

Verdens beste helsevesen?

«Norge har verdens beste helsevesen» har vært en vanlig oppfatning. Dessverre er det slik at norsk helsevesen ikke sikrer likhet, og sykehusene har voksende behandlingskøer og lavere kostnadseffektivitet enn sykehusene i de andre nordiske landene. På kronikkplass foreslås en fempunktsmodell for å rette på situasjonen.

Hvordan kan sykehusene få bedre resultater?

Anbefalte artikler