«Scavenger» – fjerner det som er uønsket

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det mangler en god norsk oversettelse av «scavenger», et begrep som er mye brukt i biomedisinen. En dekkende betegnelse kan være «fjerner», men brukt om celler er muligens «rengjøringsceller» det beste uttrykket.

  «Scavenger» er et ord som stadig oftere dukker opp i biomedisinsk faglitteratur, gjerne i uttrykk som «NO scavenger», «scavenger cells» og «scavenger receptors». Selv om det mellom fagfolk kan falle naturlig å bruke de engelske uttrykkene også når man uttrykker seg på morsmålet, er det ønskelig å ha aksepterte og akseptable norske betegnelser. Mange velger å «fornorske» de engelske ved å snakke og skrive om «scavengere», «scavenger-celler» og «scavenger-reseptorer», men dette er ikke tilfredsstillende, siden «scavenger» er et ord som ikke er særlig opplysende for mange norske lesere og tilhørere.

  Hva bør de norske betegnelsene være? Ifølge Merriam-Websters Dictionary betyr «scavenger» blant annet «åtseldyr», men betegner også en kjemisk aktiv forbindelse som gjør en uønsket kjemisk forbindelse ufarlig eller fjerner den. Ordet har for øvrig et interessant opphav – det stammer fra mellomengelsk «skaweger», som betyr tollinnsamler eller tollbetjent. Lenger tilbake i tiden finner vi det gammeltyske «scouwon», som betyr å se eller å se på og som sikkert er beslektet med det norske «skue».

  Siden f.eks. en «NO scavenger» er en forbindelse som fjerner eller inaktiverer NO, vil det være naturlig å kalle en slik forbindelse «NO-fjerner» på norsk. I tråd med dette kunne man kalle en «scavenger cell» «fjerningscelle» og en «scavenger receptor» «fjerningsreseptor». Et problem med disse betegnelsene er at de fleste tilsvarende ord også sier noe om hva som fjernes (f.eks. hårfjerningskrem). En slik spesifisering er vanskelig å gjøre for denne typen celler og reseptorer, da begge grupper fjerner en rekke forskjellige ting. Av denne og andre grunner er nok bedre alternativer «avfallscelle» og «avfallsreseptor». Selv synes jeg «rengjøringscelle» og «rengjøringsreseptor» er enda bedre. Disse uttrykkene sier kanskje ikke så mye om hva disse cellene og reseptorene spesifikt gjør, men de engelske originalbetegnelsene er jo også mer maleriske enn egentlig beskrivende.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media