Kort og god oppdatering om seksuelt overførbare infeksjoner

Arvid Nilsen Om forfatteren
Artikkel

H, Moi

JM., Maltau

Seksuelt overførbare infeksjoner og genitale hudsykdommer

251 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2008. Pris NOK 345

ISBN 978-82-05-36562-9

Dette er en ny, revidert utgave, egnet for allmennpraktiserende leger så vel som for dermatovenerologer, gynekologer, urologer og medisinstudenter.

Hovedkapitlene omhandler gjeldende lovgivning, laboratorietesters sensitivitet/spesifisitet, positiv/negativ prediktiv verdi og hvordan man skal ta opp en seksualanamnese. Det er omtale av de forskjellige mikrobiologiske agenser, detaljert beskrivelse av diagnostiske metoder, inkludert hensiktsmessig utstyr og bruk av dette, de enkelte seksuelt overførbare infeksjoner og genitalt lokaliserte dermatoser. I denne reviderte utgaven er det noen nye tilleggskapitler – etiologi ved ikke-gonoreisk/ikke-klamydisk uretritt og cervisitt, genitale infeksjoner hos dem som har sex med personer av samme kjønn, prostatitt, reaktiv artritt og seksuelt overførte tarminfeksjoner.

Dette er dels en kortfattet lærebok, dels en oppslagsbok til bruk ved utredning av forskjellige genitale symptomer. Språket er enkelt og lettfattelig, telegramstil benyttes i stor grad. Man kunne kanskje innvende at det er en rekke gjentakelser. Dette kan også være en styrke – idet forslag til diagnostiske utredninger og detaljert praktisk beskrivelse av disse finnes både under omtalen av aktuelle mikrobiologiske agenser, under den enkelte sykdom og under prosedyrebeskrivelse relatert til symptomutredning. En rekke vedlegg – meldingsskjema, seksualanamneseskjema, smittesporingsjournal, pasientinformasjoner m.m. – er også svært nyttig og gjenspeiler forfatternes store erfaring på området.

Seksuelt overførbare infeksjoner og genitale hudsykdommer inneholder en rekke til dels svært gode kliniske bilder. Omtalen av genitalt lokaliserte hudsykdommer er, som i den forrige utgaven, både god og nyttig, da en rekke dermatologiske tilstander, de færreste seksuelt overførbare, ofte er aktuelle differensialdiagnoser i den kliniske hverdag og dessuten sparsomt omtalt i annen medisinsk litteratur. Jeg kunne ha ønsket meg et noe mer «slitesterkt» omslag – med håp om boken at vil bli hyppig anvendt. Den er den eneste i sitt slag i Norge og kan anbefales på det varmeste.

Anbefalte artikler