Minileder

Om forsidebildet

I dette nummeret

Redaksjonelt

Preben Aavitsland
Truls E. Bjerklund Johansen

Medisin og vitenskap

Christian Beisland*
Per Christian Medby
Hans Olav Beisland*
Anton Langebrekke
Olav Istre
Anne Cecilie Hallqvist
Tom William Hartgill
Mathias Onsrud
Hanne-Merete Eriksen
Bjørn G. Iversen
Preben Aavitsland
Jørgen G. Bramness
Liliana C. Bachs
Helge Waal
Egil Nordlie
Tom Vøyvik
Olaf G. Aasland

Tema

Kommentar og debatt

Bent Indredavik
Harald Guldsten

Nyheter og reportasjer

Nina Husom
Stine Nesje
Tom Sundar
Nina Husom
Stine Nesje
Tom Sundar
Nina Husom
Stine Nesje
Tom Sundar
Nina Husom
Stine Nesje
Tom Sundar
Nina Husom
Stine Nesje
Tom Sundar
Nina Husom
Stine Nesje
Tom Sundar
Nina Husom
Stine Nesje
Tom Sundar
Bjarte G. Solheim
Kolbjørn Forfang
Stine Bjerkestrand Nesje
Ragnhild Ørstavik
Petter Jensen Gjersvik

Fra foreningen