Delta i debatten

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Praktisk samarbeid mellom nivåene i helsetjenesten kan ikke bestemmes av foretaksstyrene. Prosessen må begynne med en faglig debatt der legene bør delta aktivt, sier Daniel Haga som sitter i Hagen-utvalget og er fastlege i Alta. Han sier at det ikke er snakk om å gi fastlegene oppgaver de ikke er kvalifisert for, slik forslaget lett kan forstås som.

  – Spesialistene skal fortsatt ta seg av pasienter som trenger spesialistkompetanse, beroliger Haga, som understreker at han uttaler seg under forutsetning av at forslagene blir som Tidsskriftet beskriver.

  – Utvalget skal vurdere hvordan spesialistressursene kan utnyttes best og mest effektivt. I et slikt perspektiv er det helt klart at det finnes oppgaver som kan overføres fra spesialist til fastlege, sier Haga. Han nevner rutinekontroller hos gynekolog som et eksempel på en typisk fastlegeoppgave som bør legges utenom spesialisthelsetjenesten. Et annet tiltak som kan spare spesialisthelsetjenester kan være astmaskoler i fastlegens regi som gjør at pasienten blir bedre i stand til å ta vare på egen helse.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media