Ingen penger til PET

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Leger og forskere må se langt etter planene om et nasjonalt PET-senter. Ikke en krone er avsatt på statsbudsjettet.

  Artikkel

  Universitetssykehusene i Oslo har det siste året arbeidet på spreng for å skaffe penger til et nasjonalt senter for positronemisjonstomografi (1). PET er en nukleærmedisinsk bildeteknologi som får stadig økende betydning for diagnostikk og forskning innen onkologi, psykiatri og nevrologi. De fleste land i Vest-Europa, unntatt Norge, har PET-skannere eller etablerte PET-sentre. I vår gikk Norges forskningsråd og Amersham Health AS ut og garanterte for til sammen 50 millioner kroner, mer enn halvparten av det et PET-senter vil koste. Forutsetningen var at myndighetene skulle betale resten av regningen.

  Helsedepartementet begrunner avslaget om PET-støtte med at utstyrsinvesteringer må skje gjennom foretakssystemet. Departementet fremholder at finansiering og drift av et PET-senter må skje som et felles løft fra de regionale helseforetakene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media