Svak satsing på psykisk helse

Nina Husom, Stine Nesje, Tom Sundar Om forfatterne
Artikkel

Regjeringen foreslår at det bevilges 2,35 milliarder kroner til opptrappingsplanen for psykisk helse neste år. Dette er en reell økning på 670 millioner kroner i forhold til 2002. Selv om denne bevilgningen er den sterkeste økningen siden Stortinget vedtok planen i 1998, er ikke det nok, mener Rådet for psykisk helse.

– Neste års budsjett må være på minst 1 milliard kroner for å holde opptrappingstakten for psykiatrien som Stortinget vedtok i 1998. Nå blir vi i stedet liggende så langt etter at det knapt er mulig å nå de målene Stortinget har satt, sier generalsekretær Tor Øystein Vaaland.

Han sier at krefter i regjeringen som prioriterer skattelette fremfor velferdsgoder serut til å ha vunnet en foreløpig seier forantatsrådene som vil prioritere psykisk helse.

Anbefalte artikler