Grei innføring i klinisk ortopedi/Kirurgi fra ulike innfallsvinkler

Anders Taraldset Om forfatteren
Artikkel

Bokanmeldelser av Principles of orthopaedic medicine og Principles of surgical management

I Tidsskriftet nr. 20/2002 og nr. 24/2002 s. 1968 og s. 2389 er faksimilene på de to bøkene forbyttet.

Anbefalte artikler