Dyrt å være syk – dyrt å være frisk

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Egenandeler øker med 4 %, taket for frikort økes med 500 kroner og egenandeler på blåresept for eldre og uføre skal gjeninnføres.

  Artikkel

  Regjeringen vil innføre et egenandelstak 2 for pasienter som har høye helseutgifter. Kostnadene ved dette tiltaket skal dekkes ved å sette opp egenandelen for legebesøk, fysioterapi og psykologhjelp med 4 %. Dessuten skal 380 millioner kroner spares ved å øke takhøyden for frikort fra 1 350 kroner til 1 850 kroner. Ytterligere 400 millioner kroner skal spares ved å gjeninnføre egenandel for legemidler på blåresept til eldre og uføre som ble fjernet 1. oktober i år. Begrunnelsen er at slike egenandeler går inn under frikortordningen.

  Egenandelstak 2 skal gjelde for helsetjenester som ikke dekkes av folketrygden: fysioterapi, tannbehandling med rett til refusjon, opphold ved opptreningsinstitusjoner og såkalte klimareiser til utlandet. Taket foreslås satt til 4 500 kroner.

  Økningen i egenandeler og taket for frikort ble møtt med sterke reaksjoner blant politikere og pasientorganisasjoner. Helseministeren forsvarer seg med å si at taket reelt sett er 10 % lavere enn i 1984 da ordningen ble innført, hvis man ser på utviklingen i konsumprisindeksen. Siden egenandelene for tjenester under frikortordningen har økt betydelig, betyr det færre legebesøk før man får frikort. Antall utstedte frikort har derfor økt fra 140 000 til 900 000 per år siden 1984.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media