Forskningsrådet skal organiseres etter funksjon

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Seks fagområder blir erstattet av tre funksjonsavdelinger organisert etter funksjon. Hovedstyret får en sterkere og tydeligere rolle.

  Artikkel

  Det er hovedpunktene i regjeringens forslag til omorganisering av Norges forskningsråd.

  Forslaget innebærer store endringer sammenliknet med dagens struktur. I dag er Forskningsrådet inndelt i seks områder, basert på fagområder. Regjeringen ønsker i stedet at funksjonsinndeling skal legges til grunn for organiseringen, og legger særlig vekt på hensynet til grunnforskning og innovasjonsrettet forskning.

  Dagens seks områder blir erstattet av tre avdelinger: avdeling for fag- og disiplinutvikling, avdeling for innovasjon og brukerinitiert forskning, avdeling for strategiske satsinger.

  Bakgrunnen for omorganiseringen er en omfattende evaluering av Forskningsrådet og en bred høringsrunde (1).

  Utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet sier at regjeringen har tatt hensyn til kritikken av Forskningsrådet som er kommet fra grunnforskningsmiljøene og fra næringslivet, om at Forskningsrådet ikke skiller tilstrekkelig mellom de forskjellige brukergruppene.

  – De ulike gruppene har ikke samme behov. Det vil derfor være hensiktsmessig med en avdeling som primært har brukere innenfor grunnleggende forskning, og en avdeling som arbeider med innovasjon og anvendt forskning, sier Clemet.

  Hovedstyret skal få en sterkere og tydeligere rolle og færre medlemmer enn i dag. Det vil gi en enklere og mer funksjonell styringsstruktur i Forskningsrådet, mener regjeringen. Det skal fortsatt være styrer på avdelingsnivå, men de skal knyttes tett opp til hovedstyret.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media