Kortfattet, problemorientert og innholdsrik bok om barnekirurgi

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Boken er en utgivelse i forlagets Secret series . Det er de fire redaktørenes femte felles skriveprosjekt i løpet av fem år, og sammen med 75 medforfattere har de skrevet en meget innholdsrik bok om det meste innen barnekirurgien.

  Ifølge redaktørene er bokens målgruppe medisinstudenter, leger under spesialisering i pediatri, kirurgi og barnekirurgi, sykepleiere som arbeider med barn, privatpraktiserende barneleger, allmennleger og barnekirurger.

  Bokens oppbygning er helt spesiell. Den er inndelt i 12 kapitler og 83 avsnitt med fortløpende nummerering. Innholdsfortegnelsen gir god oversikt, og det er et detaljert stikkordregister. I alle avsnitt består hele teksten av spørsmål som er nummerert og fremhevet, og det gis korte og konsise svar. Den spesielle oppbygningen gir kanskje et kjedelig førsteinntrykk og får en til å tenke på pugging før eksamen. Men boken er faktisk ganske spennende, og den er utrolig innholdsrik, men det kunne gjerne ha vært flere illustrasjoner. Hvert avsnitt avsluttes også med litteraturhenvisninger. I det siste kapitlet er det også nyttige avsnitt bl.a. om barneradiologi, neonatologi, ortopedi, nevrokirurgi og endokrinologi. Siste avsnitt er for øvrig om hvordan man blir barnekirurg, men det er myntet på forholdene i USA.

  Boken er så detaljert og innholdsrik at den nok først og fremst bør finne sine lesere blant barnekirurger, men det er ingen lærebok i operative tenikker. Fordi boken er så problemorientert, bør den imidlertid også være av interesse for både medisinstudenter og barneleger.

  SigvaldRefsum

  Barnekirurgisk seksjon

  Kirurgisk avdeling

  Rikshospitalet

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media