()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Forskningsmetoder

  Forskningsmetoder

  Tidsskriftet starter en artikkelserie om metoder i klinisk og epidemiologisk forskning til hjelp for leger og studenter som vil komme i gang med forskningsaktiviteter. Grundig planlegging med utarbeiding av en forskningsprotokoll er avgjørende for å lykkes med et prosjekt. Kvalitative forskningsmetoder er egnet for beskrivelse, analyse og forståelse av en rekke fenomener innen medisin.

  Mer eller bedre forskning?

  Hva er en forskningsprotokoll og hvorfor er den nødvendig?

  Kvalitative metoder i medisinsk forskning – forutsetninger, muligheter og begrensninger

  Kvalitative metoder i medisinsk forskning – et etnografisk perspektiv

  Rusmisbruk

  Rusmisbruk

  Rusmiddelbruk og medikamentavhengighet er økende samfunnsproblemer. En spesiell utfordring er diagnostikk og behandling av rusmisbrukere med en psykisk forstyrrelse. Ved heroinavhengighet er legemiddelassistert rehabilitering med buprenorfin blitt aktuelt.

  Blant om lag 1 000 skoleelever i Hamar i 1999 hadde 49 % av røykerne prøvd hasj, mot bare 9 % av ikke-røykerne, og rusmiddelbruken er på nivå med den i Oslo.

  Dobbeltdiagnose – mangedobbelt problem

  Bruk av rusmidler blant elevene i den videregående skole i Hamar 1999

  Buprenorfin i legemiddelassistert rehabilitering av heroinavhengige

  Behandlingstilbud for medikamentavhengige

  Udekket behov for skjermede boliger for alvorlig psykisk syke med rusmisbruk

  Gynekologisk laparoskopi

  Gynekologisk laparoskopi

  Laparoskopisk kirurgi er på vei inn i behandlingen av endometriekarsinom.

  Laparoskopisk kirurgi ved endometriekarsinom

  Laparoskopisk kirurgi ved endometriekarsinom

  Nyrekreft

  Nyrekreft

  En retrospektiv undersøkelse av 368 pasienter med nyrekreft viser en økning av tilfeldig oppdagede små svulster de siste 20 årene, noe som kan skyldes ny og bedre diagnostikk.

  Nyrekreft i et 20-årsperspektiv

  Nyrekreft – en retrospektiv undersøkelse av 368 pasienter

  Sykehusinfeksjoner

  Sykehusinfeksjoner

  Prevalensrapporter til Folkehelseinstituttet i 1999 og 2000 tyder på at om lag 5 % av pasientene i norske sykehus til enhver tid har en av de fire hyppigste formene for sykehusinfeksjoner. Data fra slike rapporter er et godt redskap i smittevernarbeidet.

  Sykehusinfeksjoner i Norge 1999 og 2000

  Tuberkulose i Øst-Europa

  Tuberkulose i Øst-Europa

  Det har i flere år vært en dramatisk økning av tuberkuloseforekomsten i de baltiske landene, men situasjonen kan nå være i ferd med å snu. Norge er involvert i flere samarbeidsprosjekter om tuberkulose i Barentsregionen.

  Storoffensiv mot tuberkulose gir fremgang i Baltikum

  Verdens helseorganisasjon advarer mot tuberkuloseepidemi

  Nordisk satsing på bedre tuberkulosekontroll i Barents-området

  Tuberkuloseomsorgen – flaggskipet i Barents’ helseprogram

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media