Les mer om ...

Artikkel

Forskningsmetoder

Tidsskriftet starter en artikkelserie om metoder i klinisk og epidemiologisk forskning til hjelp for leger og studenter som vil komme i gang med forskningsaktiviteter. Grundig planlegging med utarbeiding av en forskningsprotokoll er avgjørende for å lykkes med et prosjekt. Kvalitative forskningsmetoder er egnet for beskrivelse, analyse og forståelse av en rekke fenomener innen medisin.

Mer eller bedre forskning?

Hva er en forskningsprotokoll og hvorfor er den nødvendig?

Kvalitative metoder i medisinsk forskning – forutsetninger, muligheter og begrensninger

Kvalitative metoder i medisinsk forskning – et etnografisk perspektiv

Rusmisbruk

Rusmiddelbruk og medikamentavhengighet er økende samfunnsproblemer. En spesiell utfordring er diagnostikk og behandling av rusmisbrukere med en psykisk forstyrrelse. Ved heroinavhengighet er legemiddelassistert rehabilitering med buprenorfin blitt aktuelt.

Blant om lag 1 000 skoleelever i Hamar i 1999 hadde 49 % av røykerne prøvd hasj, mot bare 9 % av ikke-røykerne, og rusmiddelbruken er på nivå med den i Oslo.

Dobbeltdiagnose – mangedobbelt problem

Bruk av rusmidler blant elevene i den videregående skole i Hamar 1999

Buprenorfin i legemiddelassistert rehabilitering av heroinavhengige

Behandlingstilbud for medikamentavhengige

Udekket behov for skjermede boliger for alvorlig psykisk syke med rusmisbruk

Gynekologisk laparoskopi

Laparoskopisk kirurgi er på vei inn i behandlingen av endometriekarsinom.

Laparoskopisk kirurgi ved endometriekarsinom

Laparoskopisk kirurgi ved endometriekarsinom

Nyrekreft

En retrospektiv undersøkelse av 368 pasienter med nyrekreft viser en økning av tilfeldig oppdagede små svulster de siste 20 årene, noe som kan skyldes ny og bedre diagnostikk.

Nyrekreft i et 20-årsperspektiv

Nyrekreft – en retrospektiv undersøkelse av 368 pasienter

Sykehusinfeksjoner

Prevalensrapporter til Folkehelseinstituttet i 1999 og 2000 tyder på at om lag 5 % av pasientene i norske sykehus til enhver tid har en av de fire hyppigste formene for sykehusinfeksjoner. Data fra slike rapporter er et godt redskap i smittevernarbeidet.

Sykehusinfeksjoner i Norge 1999 og 2000

Tuberkulose i Øst-Europa

Det har i flere år vært en dramatisk økning av tuberkuloseforekomsten i de baltiske landene, men situasjonen kan nå være i ferd med å snu. Norge er involvert i flere samarbeidsprosjekter om tuberkulose i Barentsregionen.

Storoffensiv mot tuberkulose gir fremgang i Baltikum

Verdens helseorganisasjon advarer mot tuberkuloseepidemi

Nordisk satsing på bedre tuberkulosekontroll i Barents-området

Tuberkuloseomsorgen – flaggskipet i Barents’ helseprogram

Anbefalte artikler