Helseguide for reisende

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  International travel and health kommer ut hvert år og har nok vært det viktigste oppslagsverket og håndboken i reisemedisin i Norge. Boken har gått under kallenavnet Den gule fra WHO. 2002-utgaven er grønn, et signal om vesentlige endringer av innholdet. Denne utgaven vektlegger generell helserisiko og har en utvidet beskrivelse av den globale malariasituasjonen og malariaprofylakse.

  Innledningskapitlet omhandler konsultasjonen før reise, med nyttige sjekklister, vektlegging av eget ansvar under reise, nye grupper reisende, forsikringsforhold og turistindustriens ansvar. Spesielt interessant er kapitlet om flyreiser hvor ulike aspekter fra kabintrykk til psykologiske forhold, beskrives. Sykdommer det vaksineres mot og vaksinebivirkninger finnes i lett anvendbare tabeller. Vektleggingen av de enkelte infeksjons- og tropesykdommene er gjort på grunnlag av den relative betydning disse sykdommene har for reisende til forskjell fra fastboende. At meslinger og influensa og muligheten for en reintroduksjon av polio fra poliofrie områder omtales, illustrerer dette og hvor grundig omtalen av sykdommene er gjort sammenliknet med tidligere års utgaver. Sykdomsutbredelse presenteres som kart, men er unøyaktig. Alternativt kunne enkle tabeller med antatt sykdomsinsidens i forhold til Norge og Nord-Europa være mer informative.

  WHO anbefaler hepatitt B som generell reisevaksine. Selv om en videre diskusjon om hepatitt B i denne sammenheng er berettiget, er denne anbefalingen ikke aktuell i Norge. Malariakapitlet er godt, og det er viktig at myggstikkbeskyttelse anbefales uavhengig av om malariamedisiner anvendes. Det er interessant at WHO synes å etterlyse en videre dokumentasjon om nyere malariamedisiner og er mer konservativ i anbefalingen av disse enn enkelte land i Nord-Europa.

  2002-utgaven av International travel and health er leseverdig og instruktiv på en helt annen måte enn tidligere utgaver. En samling av alle tabeller bakerst i boken ville gjort den mer anvendelig i daglig reisemedisinsk virksomhet. I kommende utgaver håper jeg, med henvisning til et økende antall eldre og kronisk syke reisende, at de sykdommer som kan forverres under reise og spesifikke forsikringsforhold knyttet til disse sykdommene, får en grundigere omtale.

  PålVoltersvik

  Senter for virologisk forskning

  Avdeling for mikrobiologi og immunologi

  Universitetet i Bergen

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media