Stor presseinteresse for ungdoms helse

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Det var fullsatt i fjerde etasje i Legenes hus da Legeforeningen lanserte statusrapporten om ungdoms helse i september.

  Artikkel

  – Det er et krevende samfunn de unge skal inn i, og de møter store utfordringer. Deres stressituasjon gir seg ulike uttrykksformer. Barn og unges psykiske helse er avgjørende for muligheten til mestring av livet senere, sa nestleder i Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening, Marianne Kveldstad.

  Skolelege og førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen Siren Haugland pekte på at skolehelsetjenestens rolle må oppjusteres: – Vi får henvendelser fra elever og de vet at de trygt kan snakke med oss. Fra min hverdag vet jeg hvor viktig det er at skolehelsetjenesten følger opp og foretar tidlig intervenering når elever for eksempel får høyt fravær. Vi har da muligheter til å få disse inn i et bedre mønster gjennom oppfølging.

  Allmennpraktiker Ole Rikard Haavet mente at allmennlegene må ha et tilbud til ungdom. – Det å oppsøke allmennlegene for ungdom mellom 13 og 19 år, må ikke koste noe. Ikke alle ungdommer har de kronene som egenandelene koster, og oppsøker helsevesenet for sent, sa han.

  Legeforeningens president Hans Kristian Bakke trakk frem at det er avgjørende å legge vekt på forebyggende tiltak, slik at vi får et inkluderende samfunn og hvor ungdom kan føle seg vel, også i en brytningstid.

  Engasjerende

  Engasjerende

  Både riksavisene og regionsavisene har viet rapporten oppmerksomhet.

  – Det er gledelig at denne type faglige innspill omfattes med høy interesse fra mediene og fagmiljøer. Det er også interessant å registrere at dette skjer over hele landet, og at både Dagbladet, Aftenposten, VG, samt TV2, Nordlys, Adresseavisen med flere følger så godt opp, sa Bakke etterpå.

  Sendes til mange

  Sendes til mange

  – Det aller viktigste for oss nå, er faktisk å være vaktbikkje og sørge for at noe skjer. Dette må ikke bli en rapport som bare har dagens interesse og dør hen. Den kan brukes av alle med interesse for feltet, for her er det mye å hente, påpeker han.

  Rapporten er resultatet av flere høringer hvor fagmiljøer er trukket inn. Spesialrådgiver Jorunn Fryjordet i Legeforeningen har ført rapporten i pennen. Rapporten sendes til alle stortingsrepresentanter, departementer, forvaltning, kommuneleger, ledere av helse- og sosialutvalg i kommunene og til fagmiljøer.

  Ønsker du rapporten, kan den bestilles ved postekspedisjonen i Legeforeningen tlf. 23 10 90 00 eller per e-post: posten@legeforeningen.no

  Rapporten koster 100 kroner pluss ekspedisjonsgebyr. Den kan leses på: www.legeforeningen.no/index.db2?id=11883

  Hva viser rapporten?

  – 40 % av norske 15-åringer sier de blir plaget av bråk og uro i de fleste timene.

  – Seks av 25 15-åringer har en eller flere daglige helseplager.

  – 15 % har moderate til alvorlige psykiske problemer, 40 % av 14- og 15-åringene sier de har følt seg triste eller deppet.

  – Om lag 120 000 lider av spiseforstyrrelser og ca. 1 400 ungdommer mellom 15 og 19 år har behandlingstrengende anoreksi.

  – 75 000 skolebarn er regelmessig utsatt for mobbing. Andelen elever som blir utsatt for mobbing har økt med 50 %.

  – Ca. 7 % av alle barn og unge har omfattende atferdsproblemer. Forholdet mellom gutter og jenter er 4  :  1.

  – 10 % av skoleelevene har så store problemer at det er grunn til bekymring og en mindre kjernegruppe har så store problemer at skolen har problemer med å mestre elevene.

  – 39 % av de unge som oppsøker allmennlege har luftveisinfeksjoner, allergi og/eller astma. 22 % har hodepine eller migrene. 10–20 % har angst eller depresjon. 12 % har muskel- og skjelettplager.

  – Ungdom mellom 16 og 24 år har i snitt 3,3 kontakter med lege i løpet av ett år. Befolkningen totalt sett har 3,9 kontakter.

  – 23 % av de unge har ikke vært i kontakt med lege de siste 12 månedene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media