Systematisk om gastroenterologi

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Denne danske læreboken, nå i 5. utgave, er ledd i en bredt anlagt serie med såkalte «basisbøger». Den presenteres som en introduksjon til gastroenterologi, primært skrevet for sykepleiestudenter, men angis også å være anvendbar for medisinstudenter.

  Bokens gjennomarbeidede systematikk virker umiddelbart tiltalende. Hvert kapittel innledes med en kortfattet oversikt over anatomi og fysiologi, for så på en meget oversiktlig måte beskrive de forskjellige sykdommer knyttet til det aktuelle organ, også de mer sjeldne (hvilket gjør boken egnet som oppslagsbok). I tillegg behandles i egne kapitler viktige tilstander som gastrointestinal blødning, inflammatorisk tarmsykdom, ikterus og akutt abdomen. Aktuelle undersøkelsesmetoder omtales i et eget kapittel.

  Det gis en samlet oversikt over den medisinske og kirurgiske gastroenterologi, noe som harmoniserer godt med den kliniske hverdag. Stilen er kortfattet, stedvis nærmest stikkordpreget. Layout er enkel, men smakfull og pedagogisk effektiv – med stikkord i bred marg, stort sett velvalgte svart-hvitt-bilder og en rekke instruktive strektegninger. Boken er i et hendig A5-format og kan med litt velvilje få plass i frakkelommen.

  Forfatterne angir i forordet at boken skal gi en introduksjon til faget og samtidig være en oppslagsbok, inkludert mer sjeldne tilstander. Dette er i utgangspunktet en god tanke – en lærebok som lykkes med dette, vil gi leseren både innsikt og oversikt.

  Den kortfattede, ofte punktvise stilen, som gir et inntrykk av systematikk og orden, gir likevel en for dårlig beskrivelse av bl.a. patofysiologiske mekanismer og vil nok ikke alltid gi en nybegynner den nødvendige forståelse av faget. En annen innvending er at bokens målgruppe, i alle fall etter norske forhold, er litt uklar. Den vil nok være for omfattende for de fleste sykepleiestudenter, samtidig som den kanskje ikke er et naturlig førstevalg for medisinstudenter – med et stort utvalg av engelskspråklig litteratur.

  Likevel er det to grupper hvor jeg tror boken vil kunne være svært nyttig: spesialsykepleiere innenfor gastroenterologi og eksamenskandidater, som nok vil oppleve bokens fine systematikk som en velsignelse. Prisen på 318 danske kroner er ikke avskrekkende. Boken kan være et godt valg for den som liker orden, men den vil kanskje fungere bedre som en repetisjon enn som en introduksjon.

  Fred-ArneHalvorsen

  Medisinsk avdeling

  Sykehuset Buskerud HF

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media