Mer til sykehusene er en floskel

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  – Det er en sannhet med modifikasjoner når regjeringen påstår at statsbudsjettet gir mer til sykehusene og at foretakene skal få ressurser til å opprettholde pasientbehandlingen på 2002-nivå .

  Artikkel

  Det sier sentralstyremedlem Einar Hysing i en kommentar til budsjettforslaget. Legeforeningen mener at forslaget ikke tar hensyn til underskuddene i foretakene i 2002, verken ved beregning av kostnader for 2003 eller ved nedbetaling av underskuddene i 2003. Merkostnadene av lønnsoppgjøret er heller ikke beregnet.

  – Det er ikke samsvar mellom forventede mål for helseforetakene og budsjettforslaget. I stedet for mer og bedre pasientbehandling er målet kostnadskontroll og innsparinger. Resultatet vil trolig bli lengre køer og økte ventetider for pasientene, sier Hysing.

  Forskning og utdanning som er lovpålagte oppgaver, har i mange år vært salderingsposter i en trang sykehusøkonomi. – Dette inntrykket forsterkes i årets budsjett når refusjonen i innsatsstyrt finansiering (ISF) økes til 60   %. Det betyr ytterligere press mot pasientbehandling, og dermed behov for finansieringsordninger som skjermer og fremmer forskning og utdanning. Legeforeningen beklager at det ikke er funnet rom for særskilt finansiering av utdanning og forskning i budsjettet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media