Ekspertkomité for ruspolitikken

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  En handlingsplan rettet mot de tyngste rusmiddelmisbrukerne ble lagt frem samtidig med statsbudsjettet. Det er satt av 106 millioner kroner til planen.

  Artikkel

  Midlene som bevilges over Sosialdepartementets budsjett, skal brukes til å bedre helsetilbudet, forebyggende arbeid lokalt og bedre botilbud for rusmiddelmisbrukere. Det er også satt av 23 millioner kroner på Helsedepartementets budsjett til legemiddelassistert rehabilitering.

  Regjeringen vil prioritere tiltak for barn og ungdom i risikosonen, herunder barn av rusmiddelmisbrukere, og de mest belastede misbrukerne. Terskelen for å få hjelp skal være lav og terskelen for å miste hjelp skal være høy.

  I planen foreslås det å oppnevne to rådgivende ekspertkomiteer for alkohol- og narkotikapolitikken som skal konsentrere arbeidet om forebygging og behandling, inkludert skadereduksjon. Komiteene skal gi regjeringen løpende råd om rusmiddelpolitiske utfordringer.

  Regjeringen vil fremme forslag om ny organisering av sosialtjenestene for rusmiddelmisbrukere som i dag ligger i fylkeskommunene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media