Verdens helseorganisasjon advarer mot tuberkuloseepidemi

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

Tall fra Verdens helseorganisasjons Europa-kontor (1) viser at det i 2000 var registrert ca. 370 000 tuberkulosepasienter, en formidabel stigning fra 1995, da tallet var 280 000.

Især Øst-Europa og Baltikum er hardt rammet, men også i en rekke vesteuropeiske byer er tuberkulose på fremmarsj.

Dødelig kombinasjon

I for eksempel Barcelona og Milano har man sett en alarmerende økning i nye sykdomstilfeller blant grupper av narkotikabrukere, noe som blant annet skyldes at disse er oftere predisponert på grunn av samtidig HIV-infeksjon. De tidligere sovjetrepublikkene tegner seg for nesten 70 % av alle nye sykdomstilfeller i Europa-regionen. De som er mest utsatt, er fengselsinnsatte, alkohol- og stoffmisbrukere og andre sosialt belastede grupper.

På verdensbasis er utbredelsen av HIV/AIDS en medvirkende årsak til spredningen av tuberkulose (2), og kombinert infeksjon med tuberkulose øker AIDS-dødeligheten med opp til en tredel. I Europa-regionen er det Baltikum, Russland, Hviterussland og Ukraina som har den største stigningen i tallet på både AIDS-syke og tuberkulosesmittede, og WHO oppfordrer spesielt myndighetene i disse landene til å samordne tuberkulose- og AIDS-forebyggende tiltak.

Truende multiresistens

Problemet knyttet til multiresistens opptar også WHO, som melder at opptil 30 % av tuberkulosepasientene i de tidligere sovjetrepublikkene er rammet av resistens overfor samtlige typer tuberkulostatika. De viktigste årsakene til dette er avbrudd i behandlingen og mangel på medisiner.

Uten mer effektiv forebygging og behandling vil en milliard mennesker bli smittet de neste 20 årene, mens 200 millioner vil bli syke og 35 millioner dø av tuberkulose.

I Norge er det politisk og faglig enighet om å trappe opp innsatsen mot tuberkulose og andre smittsomme sykdommer i våre naboområder, i første rekke Barents-regionen og Østersjø-regionen.

Anbefalte artikler