Bedre etterutdanning i allmennpraksis

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Allmennleger har tilgang til et vidt spekter av etterutdannings- og kvalitetsforbedringstilbud, for eksempel kurs i Norge og utlandet, fagmøter, tidsskrifter, elektroniske verktøy, osv. Hvilke av disse bruker du, og i hvilken grad passer tilbudene til dine behov?

  I slutten av oktober mottar ca. 1 000 allmennleger et spørreskjema fra Legeforeningens forskningsinstitutt der vi søker svar på disse spørsmålene. Skjemaet er utarbeidet av Avdeling for helsetjenesteforskning i Sosial- og helsedirektoratet, i samarbeid med blant andre Alment praktiserende lægers forening (Aplf) og Norsk selskap for allmennmedisin (NSAM).

  Etterutdanning og kvalitetsforbedring står sentralt i å opprettholde og forbedre tjenester for pasienter innen norsk allmennpraksis. Det er derfor avgjørende at svarene gjenspeiler mangfoldet som finnes blant allmennleger. Svarene skal brukes til å identifisere områder hvor gjennomføring av etterutdanning og kvalitetsforbedring kan bli bedre.

  Et tilsvarende spørreskjema skal også sendes til legenes medarbeidere. I den forbindelse inviterer vi til en konkurranse mellom leger og medarbeidere om hvilken yrkesgruppe som oppnår den høyeste svarprosenten. Prosjektet er finansiert av Legeforeningens kvalitetssikringsfond I.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media