Bedre etterutdanning i allmennpraksis

Signe Flottorp Om forfatteren
Artikkel

Allmennleger har tilgang til et vidt spekter av etterutdannings- og kvalitetsforbedringstilbud, for eksempel kurs i Norge og utlandet, fagmøter, tidsskrifter, elektroniske verktøy, osv. Hvilke av disse bruker du, og i hvilken grad passer tilbudene til dine behov?

I slutten av oktober mottar ca. 1 000 allmennleger et spørreskjema fra Legeforeningens forskningsinstitutt der vi søker svar på disse spørsmålene. Skjemaet er utarbeidet av Avdeling for helsetjenesteforskning i Sosial- og helsedirektoratet, i samarbeid med blant andre Alment praktiserende lægers forening (Aplf) og Norsk selskap for allmennmedisin (NSAM).

Etterutdanning og kvalitetsforbedring står sentralt i å opprettholde og forbedre tjenester for pasienter innen norsk allmennpraksis. Det er derfor avgjørende at svarene gjenspeiler mangfoldet som finnes blant allmennleger. Svarene skal brukes til å identifisere områder hvor gjennomføring av etterutdanning og kvalitetsforbedring kan bli bedre.

Et tilsvarende spørreskjema skal også sendes til legenes medarbeidere. I den forbindelse inviterer vi til en konkurranse mellom leger og medarbeidere om hvilken yrkesgruppe som oppnår den høyeste svarprosenten. Prosjektet er finansiert av Legeforeningens kvalitetssikringsfond I.

Anbefalte artikler