Permanent pasientbro?

Nina Husom, Stine Nesje, Tom Sundar Om forfatterne
Artikkel

Inntil videre skal dagens pasientbro til utlandet opprettholdes, men i mindre skala enn før. I statsbudsjettet er det avsatt 60 millioner kroner til behandling i utlandet. Tilbudet gjelder pasientgrupper som mangler et adekvat helsetilbud i Norge, i første rekke personer med alvorlige spiseforstyrrelser, sammensatte rygglidelser, Parkinsons sykdom, prostatakreft, visse hjertelidelser og cochleaimplantasjon. Det foreslås også at å utvide ordningen med behandlingsreiser til å omfatte flere grupper av funksjonshemmede, blant annet pasienter med revmatiske lidelser, poliomyelitt og cerebral parese.

Helsedepartementet arbeider med et nytt lovforslag til pasientrettighetsloven som skal inkludere retten til behandling i utlandet.

– Retten vil gjelde for pasienter som dra til et annet EØS-land for å få en medisinsk behandling som ikke er etablert i Norge, eller i de tilfellene der helsevesenet ikke kan tilby behandling på grunn av kapasitetsproblemer, sier Dagfinn Høybråten. Ca. 4 000 personer ble behandlet i utlandet gjennom pasientbroen i 2001, og i år ser det ut til å bli flere.

Anbefalte artikler